Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Erco Lighting AS
Juridisk navn:  Erco Lighting AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Elveveien 85 Elveveien 85 Fax: 24148201
1366 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 815176782
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/2/1958 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
176%
Resultat  
  
81.1%
Egenkapital  
  
-29.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 32.336.000 11.716.000 17.065.000 25.641.000 17.500.000
Resultat: -687.000 -3.634.000 -4.558.000 -2.148.000 -2.458.000
Egenkapital: -3.006.000 -2.319.000 1.315.000 -327.000 3.112.000
Regnskap for  Erco Lighting AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 32.336.000 11.716.000 17.065.000 25.641.000 17.500.000
Driftskostnader -32.788.000 -15.280.000 -21.611.000 -27.747.000 -19.983.000
Driftsresultat -451.000 -3.563.000 -4.546.000 -2.105.000 -2.483.000
Finansinntekter 84.000 2.000 14.000 5.000 29.000
Finanskostnader -319.000 -72.000 -26.000 -47.000 -4.000
Finans -235.000 -70.000 -12.000 -42.000 25.000
Resultat før skatt -687.000 -3.634.000 -4.558.000 -2.148.000 -2.458.000
Skattekostnad 0 0 0 -1.291.000 533.000
Årsresultat -687.000 -3.634.000 -4.558.000 -3.439.000 -1.925.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 83.000 197.000 337.000 213.000 1.291.000
Sum omløpsmidler 11.330.000 3.123.000 6.093.000 5.673.000 5.327.000
Sum eiendeler 11.413.000 3.320.000 6.430.000 5.886.000 6.618.000
Sum opptjent egenkapital -3.036.000 -2.349.000 -886.000 -2.527.000 912.000
Sum egenkapital -3.006.000 -2.319.000 1.315.000 -327.000 3.112.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.418.000 5.639.000 5.115.000 6.214.000 3.507.000
Sum gjeld og egenkapital 11.412.000 3.320.000 6.429.000 5.887.000 6.619.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 32.336.000 11.716.000 17.065.000 25.641.000 17.500.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 32.336.000 11.716.000 17.065.000 25.641.000 17.500.000
Varekostnad -24.857.000 -8.062.000 -12.834.000 -17.922.000 -11.795.000
Lønninger -3.242.000 -3.333.000 -3.974.000 -3.846.000 -3.622.000
Avskrivning -114.000 -140.000 -119.000 -82.000 0
Nedskrivning 0 0 -84.000 0 0
Andre driftskostnader -4.575.000 -3.745.000 -4.600.000 -5.897.000 -4.566.000
Driftskostnader -32.788.000 -15.280.000 -21.611.000 -27.747.000 -19.983.000
Driftsresultat -451.000 -3.563.000 -4.546.000 -2.105.000 -2.483.000
Finansinntekter 84.000 2.000 14.000 5.000 29.000
Finanskostnader -319.000 -72.000 -26.000 -47.000 -4.000
Finans -235.000 -70.000 -12.000 -42.000 25.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -687.000 -3.634.000 -4.558.000 -3.439.000 -1.925.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 1.291.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 83.000 197.000 337.000 213.000 0
Sum varige driftsmidler 83.000 197.000 337.000 213.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 83.000 197.000 337.000 213.000 1.291.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 9.772.000 1.279.000 4.218.000 2.785.000 2.772.000
Andre fordringer 633.000 706.000 295.000 220.000 482.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 925.000 1.137.000 1.580.000 2.669.000 1.462.000
Sum omløpsmidler 11.330.000 3.123.000 6.093.000 5.673.000 5.327.000
Sum eiendeler 11.413.000 3.320.000 6.430.000 5.886.000 6.618.000
Sum opptjent egenkapital -3.036.000 -2.349.000 -886.000 -2.527.000 912.000
Sum egenkapital -3.006.000 -2.319.000 1.315.000 -327.000 3.112.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 5.555.000 2.112.000 0 2.490.000 1.542.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.417.000 2.336.000 3.445.000 2.603.000 1.223.000
Betalbar skatt 0 0 0 607.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.801.000 762.000 1.182.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 645.000 429.000 488.000 513.000 742.000
Sum kortsiktig gjeld 14.418.000 5.639.000 5.115.000 6.214.000 3.507.000
Sum gjeld og egenkapital 11.412.000 3.320.000 6.429.000 5.887.000 6.619.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.088.000 -2.516.000 978.000 -541.000 1.820.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.6 1.2 0.9 1.5
Likviditetsgrad 2 0.8 0.6 1.2 0.9 1.6
Soliditet -26.3 -69.8 20.5 -5.6 47.0
Resultatgrad -1.4 -30.4 -26.6 -8.2 -14.2
Rentedekningsgrad -1.4 -49.5 -174.8 -44.8 -613.5
Gjeldsgrad -4.8 -2.4 3.9 1.1
Total kapitalrentabilitet -3.2 -107.3 -70.5 -35.7 -37.1
Signatur
30.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
Prokurister
30.04.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex