Eremitten
Juridisk navn:  Eremitten
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 9130 Kongshaugstranda 1 Fax:
6023 Ålesund 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 994307797
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 8/17/2009
Foretakstype: NUF
Revisor: Eolus Vind Ab
Utvikling:
Omsetning  
  
-27.15%
Resultat  
  
298.86%
Egenkapital  
  
80.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 322.000 442.000 593.000 271.000 539.000
Resultat: 175.000 -88.000 185.000 -43.000 -1.000
Egenkapital: 303.000 168.000 269.000 131.000 163.000
Regnskap for  Eremitten
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 322.000 442.000 593.000 271.000 539.000
Driftskostnader -143.000 -386.000 -409.000 -313.000 -494.000
Driftsresultat 178.000 56.000 184.000 -43.000 45.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -144.000 0 0 -46.000
Finans -4.000 -144.000 0 0 -46.000
Resultat før skatt 175.000 -88.000 185.000 -43.000 -1.000
Skattekostnad -40.000 -13.000 -46.000 10.000 -13.000
Årsresultat 135.000 -101.000 138.000 -32.000 -14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 150.000 0 184.000 199.000 188.000
Sum omløpsmidler 260.000 333.000 312.000 162.000 181.000
Sum eiendeler 410.000 333.000 496.000 361.000 369.000
Sum opptjent egenkapital 303.000 168.000 269.000 131.000 163.000
Sum egenkapital 303.000 168.000 269.000 131.000 163.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 106.000 165.000 226.000 230.000 206.000
Sum gjeld og egenkapital 409.000 333.000 495.000 361.000 369.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 322.000 442.000 593.000 271.000 539.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 322.000 442.000 593.000 271.000 539.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -126.000 -366.000 -392.000 -281.000 -441.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.000 -20.000 -17.000 -32.000 -53.000
Driftskostnader -143.000 -386.000 -409.000 -313.000 -494.000
Driftsresultat 178.000 56.000 184.000 -43.000 45.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -144.000 0 0 -46.000
Finans -4.000 -144.000 0 0 -46.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 135.000 -101.000 138.000 -32.000 -14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 15.000 5.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 150.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 150.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 184.000 184.000 184.000
Sum anleggsmidler 150.000 0 184.000 199.000 188.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 70.000 90.000 59.000 0 0
Andre fordringer 117.000 193.000 151.000 60.000 92.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 73.000 51.000 103.000 101.000 90.000
Sum omløpsmidler 260.000 333.000 312.000 162.000 181.000
Sum eiendeler 410.000 333.000 496.000 361.000 369.000
Sum opptjent egenkapital 303.000 168.000 269.000 131.000 163.000
Sum egenkapital 303.000 168.000 269.000 131.000 163.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 1.000 2.000 2.000 0
Betalbar skatt 40.000 13.000 31.000 0 12.000
Skyldig offentlige avgifter 55.000 117.000 104.000 115.000 159.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 35.000 90.000 113.000 36.000
Sum kortsiktig gjeld 106.000 165.000 226.000 230.000 206.000
Sum gjeld og egenkapital 409.000 333.000 495.000 361.000 369.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 154.000 168.000 86.000 -68.000 -25.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2 1.4 0.7 0.9
Likviditetsgrad 2 2.5 2 1.4 0.8 0.9
Soliditet 74.1 50.5 54.3 36.3 44.2
Resultatgrad 55.3 12.7 3 -15.9 8.3
Rentedekningsgrad 44.5 0.4 1.0
Gjeldsgrad 0.3 1 0.8 1.8 1.3
Total kapitalrentabilitet 43.5 16.8 37.2 -11.9 12.2
Signatur
23.07.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex