Erik Rønneberg AS
Juridisk navn:  Erik Rønneberg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67143258
Jegeråsen 1 Jegeråsen 1 Fax: 67143258
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 980394549
Aksjekapital: 250.000 NOK
Etableringsdato: 12/8/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nord-Vest Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
241.8%
Egenkapital  
  
9.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 3.000 11.000 0
Resultat: 2.273.000 665.000 2.574.000 1.316.000 2.132.000
Egenkapital: 15.523.000 14.214.000 13.982.000 11.829.000 10.923.000
Regnskap for  Erik Rønneberg AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 3.000 11.000 0
Driftskostnader -167.000 -26.000 -25.000 -39.000 -43.000
Driftsresultat -167.000 -26.000 -23.000 -29.000 -43.000
Finansinntekter 2.524.000 690.000 2.597.000 1.347.000 2.175.000
Finanskostnader -83.000 0 0 -2.000 0
Finans 2.441.000 690.000 2.597.000 1.345.000 2.175.000
Resultat før skatt 2.273.000 665.000 2.574.000 1.316.000 2.132.000
Skattekostnad 37.000 -33.000 -21.000 -11.000 -17.000
Årsresultat 2.310.000 632.000 2.553.000 1.306.000 2.115.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 155.000 1.246.000 1.248.000 1.117.000 1.451.000
Sum omløpsmidler 16.438.000 13.466.000 13.199.000 11.166.000 9.531.000
Sum eiendeler 16.593.000 14.712.000 14.447.000 12.283.000 10.982.000
Sum opptjent egenkapital 15.273.000 13.964.000 13.732.000 11.579.000 10.673.000
Sum egenkapital 15.523.000 14.214.000 13.982.000 11.829.000 10.923.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 1.070.000 499.000 465.000 454.000 58.000
Sum gjeld og egenkapital 16.593.000 14.713.000 14.447.000 12.283.000 10.982.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 3.000 11.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 3.000 11.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 1.000
Avskrivning -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -161.000 -20.000 -19.000 -33.000 -38.000
Driftskostnader -167.000 -26.000 -25.000 -39.000 -43.000
Driftsresultat -167.000 -26.000 -23.000 -29.000 -43.000
Finansinntekter 2.524.000 690.000 2.597.000 1.347.000 2.175.000
Finanskostnader -83.000 0 0 -2.000 0
Finans 2.441.000 690.000 2.597.000 1.345.000 2.175.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -400.000 -400.000 -400.000 0
Årsresultat 2.310.000 632.000 2.553.000 1.306.000 2.115.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 41.000 5.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 14.000 20.000 26.000 32.000 39.000
Sum varige driftsmidler 14.000 20.000 26.000 32.000 39.000
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 1.221.000 1.221.000 1.085.000 1.413.000
Sum anleggsmidler 155.000 1.246.000 1.248.000 1.117.000 1.451.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 16.377.000 13.362.000 12.019.000 10.532.000 9.346.000
Kasse, bank 61.000 104.000 1.180.000 634.000 185.000
Sum omløpsmidler 16.438.000 13.466.000 13.199.000 11.166.000 9.531.000
Sum eiendeler 16.593.000 14.712.000 14.447.000 12.283.000 10.982.000
Sum opptjent egenkapital 15.273.000 13.964.000 13.732.000 11.579.000 10.673.000
Sum egenkapital 15.523.000 14.214.000 13.982.000 11.829.000 10.923.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.000
Leverandørgjeld 1.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 37.000 22.000 11.000 15.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -400.000 -400.000 -400.000 0
Annen kortsiktig gjeld 69.000 61.000 43.000 43.000 43.000
Sum kortsiktig gjeld 1.070.000 499.000 465.000 454.000 58.000
Sum gjeld og egenkapital 16.593.000 14.713.000 14.447.000 12.283.000 10.982.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.368.000 12.967.000 12.734.000 10.712.000 9.473.000
Likviditetsgrad 1 15.4 2 28.4 24.6 164.3
Likviditetsgrad 2 15.4 2 28.4 24.6 164.4
Soliditet 93.6 96.6 96.8 96.3 99.5
Resultatgrad -766.7 -263.6
Rentedekningsgrad -14.5
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 14.2 4.5 17.8 10.7 19.4
Signatur
15.07.2020
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex