Erik Tanche Nilssen AS
Juridisk navn:  Erik Tanche Nilssen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35904000
Postboks 2560 Hagebyvegen 26 Fax: 35904040
3702 Skien 3734 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 819075832
Aksjekapital: 17.600.000 NOK
Antall ansatte: 132
Etableringsdato: 11/4/1968
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.41%
Resultat  
  
-37.24%
Egenkapital  
  
4.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 318.951.000 326.819.000 318.565.000 314.829.000 296.527.000
Resultat: 10.527.000 16.774.000 12.890.000 15.979.000 8.799.000
Egenkapital: 100.384.000 95.763.000 86.467.000 80.344.000 82.223.000
Regnskap for  Erik Tanche Nilssen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 318.951.000 326.819.000 318.565.000 314.829.000 296.527.000
Driftskostnader -309.161.000 -310.394.000 -305.676.000 -299.008.000 -287.791.000
Driftsresultat 9.790.000 16.424.000 12.889.000 15.820.000 8.736.000
Finansinntekter 1.130.000 719.000 533.000 613.000 706.000
Finanskostnader -392.000 -369.000 -532.000 -454.000 -643.000
Finans 738.000 350.000 1.000 159.000 63.000
Resultat før skatt 10.527.000 16.774.000 12.890.000 15.979.000 8.799.000
Skattekostnad -2.706.000 -4.278.000 -3.567.000 -4.738.000 -3.033.000
Årsresultat 7.821.000 12.496.000 9.323.000 11.241.000 5.767.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 37.585.000 34.343.000 39.231.000 44.070.000 42.225.000
Sum omløpsmidler 111.341.000 113.869.000 103.122.000 88.918.000 84.788.000
Sum eiendeler 148.926.000 148.212.000 142.353.000 132.988.000 127.013.000
Sum opptjent egenkapital 82.784.000 78.163.000 68.867.000 62.744.000 64.623.000
Sum egenkapital 100.384.000 95.763.000 86.467.000 80.344.000 82.223.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 338.000 545.000
Sum kortsiktig gjeld 48.542.000 52.449.000 55.885.000 52.305.000 44.245.000
Sum gjeld og egenkapital 148.926.000 148.212.000 142.352.000 132.987.000 127.013.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 318.358.000 326.700.000 318.253.000 314.269.000 296.449.000
Andre inntekter 593.000 119.000 312.000 560.000 77.000
Driftsinntekter 318.951.000 326.819.000 318.565.000 314.829.000 296.527.000
Varekostnad -189.952.000 -192.609.000 -185.684.000 -182.433.000 -173.269.000
Lønninger -73.200.000 -71.765.000 -70.862.000 -67.925.000 -66.360.000
Avskrivning -8.320.000 -9.083.000 -10.762.000 -11.976.000 -11.955.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -37.689.000 -36.937.000 -38.368.000 -36.674.000 -36.207.000
Driftskostnader -309.161.000 -310.394.000 -305.676.000 -299.008.000 -287.791.000
Driftsresultat 9.790.000 16.424.000 12.889.000 15.820.000 8.736.000
Finansinntekter 1.130.000 719.000 533.000 613.000 706.000
Finanskostnader -392.000 -369.000 -532.000 -454.000 -643.000
Finans 738.000 350.000 1.000 159.000 63.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.200.000 0 -3.200.000 -3.200.000 -3.200.000
Årsresultat 7.821.000 12.496.000 9.323.000 11.241.000 5.767.000
Balanse detaljer          
Goodwill 9.295.000 10.907.000 12.786.000 14.839.000 5.628.000
Sum Immatrielle midler 9.482.000 11.172.000 12.910.000 14.839.000 5.628.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 12.533.000 8.870.000 12.392.000 15.251.000 16.167.000
Driftsløsøre 14.340.000 13.315.000 13.317.000 13.415.000 13.816.000
Sum varige driftsmidler 26.873.000 22.184.000 25.709.000 28.666.000 29.982.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.229.000 986.000 612.000 565.000 6.614.000
Sum anleggsmidler 37.585.000 34.343.000 39.231.000 44.070.000 42.225.000
Varebeholdning 30.065.000 29.020.000 26.860.000 26.815.000 27.180.000
Kundefordringer 35.426.000 38.173.000 44.420.000 40.788.000 39.798.000
Andre fordringer 5.738.000 8.746.000 5.479.000 6.997.000 4.388.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 40.112.000 37.930.000 26.363.000 14.317.000 13.423.000
Sum omløpsmidler 111.341.000 113.869.000 103.122.000 88.918.000 84.788.000
Sum eiendeler 148.926.000 148.212.000 142.353.000 132.988.000 127.013.000
Sum opptjent egenkapital 82.784.000 78.163.000 68.867.000 62.744.000 64.623.000
Sum egenkapital 100.384.000 95.763.000 86.467.000 80.344.000 82.223.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 338.000 545.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 338.000 545.000
Leverandørgjeld 18.008.000 19.539.000 22.594.000 21.544.000 20.560.000
Betalbar skatt 2.628.000 4.420.000 4.029.000 4.560.000 3.341.000
Skyldig offentlige avgifter 11.277.000 11.599.000 11.802.000 10.390.000 9.660.000
Utbytte -3.200.000 0 -3.200.000 -3.200.000 -3.200.000
Annen kortsiktig gjeld 16.629.000 16.892.000 17.460.000 15.811.000 10.684.000
Sum kortsiktig gjeld 48.542.000 52.449.000 55.885.000 52.305.000 44.245.000
Sum gjeld og egenkapital 148.926.000 148.212.000 142.352.000 132.987.000 127.013.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 62.799.000 61.420.000 47.237.000 36.613.000 40.543.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.2 1.8 1.7 1.9
Likviditetsgrad 2 1.7 1.6 1.4 1.2 1.4
Soliditet 67.4 64.6 60.7 60.4 64.7
Resultatgrad 3.1 5 4 5 2.9
Rentedekningsgrad 2 44.5 24.2 34.8 14.7
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.6 0.7 0.5
Total kapitalrentabilitet 7.3 11.6 9.4 12.4 7.4
Signatur
01.09.2016
STYRETS FORMANN OG ET AV DE ØVRIGE STYREMEDLEMMENE I
FELLESSKAP.
Prokurister
01.09.2016
PROKURA HVER FOR SEG
TANCHE NILSSEN ERIK
TANCHE-NILSSEN ROLF ERIK
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex