Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eriksen Hms AS
Juridisk navn:  Eriksen Hms AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47462951
Tollbodallmenningen 1B Tollbodallmenningen 1B Fax: 55511121
5004 Bergen 5004 Bergen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 991607188
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 8/1/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisor Vest As
Regnskapsfører: Veno Optimal As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.28%
Resultat  
  
-47.24%
Egenkapital  
  
-11.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 9.930.000 11.450.000 10.185.000 5.773.000 7.858.000
Resultat: 220.000 417.000 692.000 874.000 493.000
Egenkapital: 454.000 511.000 414.000 707.000 100.000
Regnskap for  Eriksen Hms AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 9.930.000 11.450.000 10.185.000 5.773.000 7.858.000
Driftskostnader -9.696.000 -11.019.000 -9.507.000 -4.889.000 -7.354.000
Driftsresultat 233.000 432.000 679.000 885.000 505.000
Finansinntekter 38.000 8.000 31.000 34.000 12.000
Finanskostnader -51.000 -23.000 -17.000 -44.000 -24.000
Finans -13.000 -15.000 14.000 -10.000 -12.000
Resultat før skatt 220.000 417.000 692.000 874.000 493.000
Skattekostnad -154.000 -120.000 -186.000 -267.000 -139.000
Årsresultat 66.000 297.000 506.000 607.000 354.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 291.000 472.000 369.000 408.000 499.000
Sum omløpsmidler 4.061.000 3.259.000 3.498.000 1.840.000 1.512.000
Sum eiendeler 4.352.000 3.731.000 3.867.000 2.248.000 2.011.000
Sum opptjent egenkapital 354.000 411.000 314.000 607.000 0
Sum egenkapital 454.000 511.000 414.000 707.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 234.000 270.000 20.000 136.000 276.000
Sum kortsiktig gjeld 3.663.000 2.950.000 3.433.000 1.404.000 1.634.000
Sum gjeld og egenkapital 4.351.000 3.731.000 3.867.000 2.247.000 2.010.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.930.000 11.180.000 10.185.000 5.773.000 7.860.000
Andre inntekter 0 270.000 0 0 -2.000
Driftsinntekter 9.930.000 11.450.000 10.185.000 5.773.000 7.858.000
Varekostnad -2.682.000 -3.537.000 -4.236.000 -1.339.000 -3.286.000
Lønninger -4.724.000 -4.654.000 -3.582.000 -2.049.000 -2.593.000
Avskrivning -94.000 -103.000 -177.000 -162.000 -128.000
Nedskrivning -60.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.136.000 -2.725.000 -1.512.000 -1.339.000 -1.347.000
Driftskostnader -9.696.000 -11.019.000 -9.507.000 -4.889.000 -7.354.000
Driftsresultat 233.000 432.000 679.000 885.000 505.000
Finansinntekter 38.000 8.000 31.000 34.000 12.000
Finanskostnader -51.000 -23.000 -17.000 -44.000 -24.000
Finans -13.000 -15.000 14.000 -10.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -123.000 -200.000 -800.000 0 -358.000
Årsresultat 66.000 297.000 506.000 607.000 354.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 231.000 386.000 354.000 393.000 499.000
Sum varige driftsmidler 231.000 386.000 354.000 393.000 499.000
Sum finansielle anleggsmidler 60.000 87.000 15.000 15.000 0
Sum anleggsmidler 291.000 472.000 369.000 408.000 499.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.481.000 2.289.000 1.338.000 325.000 755.000
Andre fordringer 292.000 580.000 1.188.000 1.041.000 728.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 244.000 389.000 971.000 474.000 29.000
Sum omløpsmidler 4.061.000 3.259.000 3.498.000 1.840.000 1.512.000
Sum eiendeler 4.352.000 3.731.000 3.867.000 2.248.000 2.011.000
Sum opptjent egenkapital 354.000 411.000 314.000 607.000 0
Sum egenkapital 454.000 511.000 414.000 707.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 603.000 0 0 0 57.000
Sum langsiktig gjeld 234.000 270.000 20.000 136.000 276.000
Leverandørgjeld 857.000 1.286.000 1.157.000 348.000 471.000
Betalbar skatt 154.000 120.000 273.000 267.000 139.000
Skyldig offentlige avgifter 697.000 439.000 567.000 103.000 131.000
Utbytte -123.000 -200.000 -800.000 0 -358.000
Annen kortsiktig gjeld 1.229.000 904.000 635.000 687.000 479.000
Sum kortsiktig gjeld 3.663.000 2.950.000 3.433.000 1.404.000 1.634.000
Sum gjeld og egenkapital 4.351.000 3.731.000 3.867.000 2.247.000 2.010.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 398.000 309.000 65.000 436.000 -122.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1 1.3 0.9
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1 1.4 1.0
Soliditet 10.4 13.7 10.7 31.5 5.0
Resultatgrad 2.3 3.8 6.7 15.3 6.4
Rentedekningsgrad 4.6 18.8 39.9 20.9 21.5
Gjeldsgrad 8.6 6.3 8.3 2.2 19.1
Total kapitalrentabilitet 6.2 11.8 18.4 40.9 25.7
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex