Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Erling Hansen AS
Juridisk navn:  Erling Hansen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77670910
Skattørvegen 77 Skattørvegen 77 Fax: 77670396
9018 Tromsø 9018 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 945778083
Aksjekapital: 1.210.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 7/11/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Og Rådgivning AS
Utvikling:
Omsetning  
  
94.42%
Resultat  
  
176.55%
Egenkapital  
  
23.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 17.086.000 8.788.000 11.745.000 8.353.000 8.994.000
Resultat: 542.000 -708.000 -656.000 84.000 -2.543.000
Egenkapital: 2.153.000 1.750.000 1.693.000 1.827.000 1.234.000
Regnskap for  Erling Hansen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 17.086.000 8.788.000 11.745.000 8.353.000 8.994.000
Driftskostnader -16.373.000 -9.300.000 -12.244.000 -8.331.000 -11.185.000
Driftsresultat 712.000 -512.000 -500.000 22.000 -2.192.000
Finansinntekter 1.000 1.000 4.000 456.000 1.000
Finanskostnader -170.000 -196.000 -160.000 -395.000 -352.000
Finans -169.000 -195.000 -156.000 61.000 -351.000
Resultat før skatt 542.000 -708.000 -656.000 84.000 -2.543.000
Skattekostnad -139.000 155.000 148.000 -71.000 681.000
Årsresultat 403.000 -553.000 -508.000 13.000 -1.862.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.052.000 2.230.000 2.017.000 2.402.000 2.523.000
Sum omløpsmidler 5.610.000 5.337.000 4.940.000 5.169.000 7.487.000
Sum eiendeler 7.662.000 7.567.000 6.957.000 7.571.000 10.010.000
Sum opptjent egenkapital -219.000 -622.000 -679.000 -545.000 -1.138.000
Sum egenkapital 2.153.000 1.750.000 1.693.000 1.827.000 1.234.000
Sum langsiktig gjeld 2.543.000 3.006.000 3.358.000 3.582.000 5.112.000
Sum kortsiktig gjeld 2.966.000 2.811.000 1.907.000 2.161.000 3.664.000
Sum gjeld og egenkapital 7.662.000 7.567.000 6.958.000 7.570.000 10.010.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.914.000 7.205.000 10.404.000 5.003.000 6.872.000
Andre inntekter 1.172.000 1.583.000 1.341.000 3.350.000 2.121.000
Driftsinntekter 17.086.000 8.788.000 11.745.000 8.353.000 8.994.000
Varekostnad -8.939.000 -1.759.000 -3.902.000 -1.109.000 -3.184.000
Lønninger -3.978.000 -3.961.000 -4.383.000 -2.966.000 -3.410.000
Avskrivning -358.000 -335.000 -314.000 -307.000 -391.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.098.000 -3.245.000 -3.645.000 -3.949.000 -4.200.000
Driftskostnader -16.373.000 -9.300.000 -12.244.000 -8.331.000 -11.185.000
Driftsresultat 712.000 -512.000 -500.000 22.000 -2.192.000
Finansinntekter 1.000 1.000 4.000 456.000 1.000
Finanskostnader -170.000 -196.000 -160.000 -395.000 -352.000
Finans -169.000 -195.000 -156.000 61.000 -351.000
Konsernbidrag 0 610.000 375.000 580.000 329.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 403.000 -553.000 -508.000 13.000 -1.862.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 211.000 350.000 388.000 365.000 629.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 626.000 653.000 732.000 816.000 306.000
Driftsløsøre 1.060.000 1.151.000 801.000 1.007.000 1.224.000
Sum varige driftsmidler 1.686.000 1.804.000 1.533.000 1.823.000 1.530.000
Sum finansielle anleggsmidler 155.000 76.000 97.000 214.000 364.000
Sum anleggsmidler 2.052.000 2.230.000 2.017.000 2.402.000 2.523.000
Varebeholdning 1.371.000 1.067.000 1.243.000 1.174.000 1.312.000
Kundefordringer 72.000 867.000 1.056.000 389.000 3.742.000
Andre fordringer 145.000 296.000 292.000 303.000 333.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.152.000 1.272.000 1.069.000 1.660.000 270.000
Sum omløpsmidler 5.610.000 5.337.000 4.940.000 5.169.000 7.487.000
Sum eiendeler 7.662.000 7.567.000 6.957.000 7.571.000 10.010.000
Sum opptjent egenkapital -219.000 -622.000 -679.000 -545.000 -1.138.000
Sum egenkapital 2.153.000 1.750.000 1.693.000 1.827.000 1.234.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.543.000 3.006.000 3.358.000 3.582.000 5.112.000
Leverandørgjeld 380.000 1.293.000 464.000 791.000 2.385.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 160.000 558.000 418.000 543.000 420.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.426.000 960.000 1.025.000 827.000 859.000
Sum kortsiktig gjeld 2.966.000 2.811.000 1.907.000 2.161.000 3.664.000
Sum gjeld og egenkapital 7.662.000 7.567.000 6.958.000 7.570.000 10.010.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.644.000 2.526.000 3.033.000 3.008.000 3.823.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.9 2.6 2.4 2.0
Likviditetsgrad 2 1.4 1.5 1.9 1.9 1.7
Soliditet 28.1 23.1 24.3 24.1 12.3
Resultatgrad 4.2 -5.8 -4.3 0.3 -24.4
Rentedekningsgrad 4.2 -2.6 -3.1 1.2 -6.2
Gjeldsgrad 2.6 3.3 3.1 3.1 7.1
Total kapitalrentabilitet 9.3 -6.8 -7.1 6.3 -21.9
Signatur
23.09.2009
SELSKAPETS SIGNATUR INNEHAS AV STYRETS FORMANN.
Prokurister
08.12.2014
PROKURA
HANSEN ØYVIND
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex