Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ernø Auto As
Juridisk navn:  Ernø Auto As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91358186
Bakkeskogen 35 Bakkeskogen 35 Fax:
1570 Dilling 1570 Dilling
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 916062311
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 9/18/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Krogh Revisjon As
Regnskapsfører: Pedersens Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.9%
Resultat  
  
-162.99%
Egenkapital  
  
-9.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 39.572.000 49.406.000 44.138.000 41.672.000 5.042.000
Resultat: -366.000 581.000 1.573.000 1.591.000 202.000
Egenkapital: 2.805.000 3.091.000 2.638.000 1.442.000 449.000
Regnskap for  Ernø Auto As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 39.572.000 49.406.000 44.138.000 41.672.000 5.042.000
Driftskostnader -39.609.000 -48.587.000 -42.340.000 -39.934.000 -4.830.000
Driftsresultat -38.000 819.000 1.798.000 1.738.000 213.000
Finansinntekter 8.000 6.000 11.000 0 0
Finanskostnader -336.000 -244.000 -236.000 -148.000 -10.000
Finans -328.000 -238.000 -225.000 -148.000 -10.000
Resultat før skatt -366.000 581.000 1.573.000 1.591.000 202.000
Skattekostnad 80.000 -128.000 -377.000 -398.000 -53.000
Årsresultat -286.000 453.000 1.196.000 1.193.000 149.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.271.000 1.699.000 913.000 1.393.000 530.000
Sum omløpsmidler 9.956.000 7.465.000 8.003.000 5.603.000 1.440.000
Sum eiendeler 11.227.000 9.164.000 8.916.000 6.996.000 1.970.000
Sum opptjent egenkapital 2.505.000 2.791.000 2.338.000 1.142.000 149.000
Sum egenkapital 2.805.000 3.091.000 2.638.000 1.442.000 449.000
Sum langsiktig gjeld 6.503.000 4.984.000 4.478.000 3.965.000 625.000
Sum kortsiktig gjeld 1.919.000 1.089.000 1.800.000 1.588.000 896.000
Sum gjeld og egenkapital 11.227.000 9.164.000 8.916.000 6.995.000 1.970.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 38.774.000 48.302.000 43.123.000 41.415.000 5.042.000
Andre inntekter 798.000 1.104.000 1.015.000 257.000 0
Driftsinntekter 39.572.000 49.406.000 44.138.000 41.672.000 5.042.000
Varekostnad -34.959.000 -44.496.000 -38.461.000 -37.393.000 -4.566.000
Lønninger -2.377.000 -2.221.000 -1.967.000 -1.187.000 -67.000
Avskrivning -381.000 -278.000 -284.000 -192.000 -28.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.892.000 -1.592.000 -1.628.000 -1.162.000 -169.000
Driftskostnader -39.609.000 -48.587.000 -42.340.000 -39.934.000 -4.830.000
Driftsresultat -38.000 819.000 1.798.000 1.738.000 213.000
Finansinntekter 8.000 6.000 11.000 0 0
Finanskostnader -336.000 -244.000 -236.000 -148.000 -10.000
Finans -328.000 -238.000 -225.000 -148.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -200.000 0
Årsresultat -286.000 453.000 1.196.000 1.193.000 149.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 640.000 0
Driftsløsøre 1.154.000 1.284.000 910.000 564.000 530.000
Sum varige driftsmidler 1.154.000 1.284.000 910.000 1.204.000 530.000
Sum finansielle anleggsmidler 117.000 414.000 3.000 189.000 0
Sum anleggsmidler 1.271.000 1.699.000 913.000 1.393.000 530.000
Varebeholdning 8.625.000 6.366.000 6.906.000 4.989.000 1.312.000
Kundefordringer 131.000 256.000 538.000 245.000 56.000
Andre fordringer 182.000 196.000 127.000 282.000 72.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.017.000 647.000 432.000 87.000 0
Sum omløpsmidler 9.956.000 7.465.000 8.003.000 5.603.000 1.440.000
Sum eiendeler 11.227.000 9.164.000 8.916.000 6.996.000 1.970.000
Sum opptjent egenkapital 2.505.000 2.791.000 2.338.000 1.142.000 149.000
Sum egenkapital 2.805.000 3.091.000 2.638.000 1.442.000 449.000
Sum avsetninger til forpliktelser 36.000 116.000 101.000 83.000 23.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.092.000 599.000 750.000 498.000 560.000
Sum langsiktig gjeld 6.503.000 4.984.000 4.478.000 3.965.000 625.000
Leverandørgjeld 332.000 219.000 328.000 307.000 81.000
Betalbar skatt 0 113.000 396.000 337.000 30.000
Skyldig offentlige avgifter 194.000 140.000 112.000 115.000 28.000
Utbytte 0 0 0 -200.000 0
Annen kortsiktig gjeld 300.000 218.000 214.000 131.000 196.000
Sum kortsiktig gjeld 1.919.000 1.089.000 1.800.000 1.588.000 896.000
Sum gjeld og egenkapital 11.227.000 9.164.000 8.916.000 6.995.000 1.970.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.037.000 6.376.000 6.203.000 4.015.000 544.000
Likviditetsgrad 1 5.2 6 4.4 3.5 1.6
Likviditetsgrad 2 0.7 1 0.6 0.4 0.2
Soliditet 2 33.7 29.6 20.6 22.8
Resultatgrad -0.1 1.7 4.1 4.2 4.2
Rentedekningsgrad -0.1 3.4 7.6 11.7 21.3
Gjeldsgrad 3 2 2.4 3.9 3.4
Total kapitalrentabilitet -0.3 9 20.3 24.8 10.8
Signatur
25.08.2016
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.08.2016
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex