Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eroom Consult As
Juridisk navn:  Eroom Consult As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22120202
Grini Næringspark 3 Grini Næringspark 3 Fax:
1361 Østerås 1361 Østerås
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 915038255
Aksjekapital: 45.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/10/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Online Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
58.88%
Resultat  
  
158.54%
Egenkapital  
  
34.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.870.000 1.177.000 1.008.000 420.000
Resultat: 192.000 -328.000 -255.000 -13.000
Egenkapital: -358.000 -550.000 -223.000 32.000
Regnskap for  Eroom Consult As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.870.000 1.177.000 1.008.000 420.000
Driftskostnader -1.678.000 -1.504.000 -1.261.000 -433.000
Driftsresultat 192.000 -327.000 -252.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader -1.000 0 -4.000 0
Finans -1.000 0 -3.000 0
Resultat før skatt 192.000 -328.000 -255.000 -13.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 192.000 -328.000 -255.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 119.000 237.000 406.000 0
Sum omløpsmidler 487.000 352.000 330.000 34.000
Sum eiendeler 606.000 589.000 736.000 34.000
Sum opptjent egenkapital -403.000 -595.000 -268.000 -13.000
Sum egenkapital -358.000 -550.000 -223.000 32.000
Sum langsiktig gjeld 650.000 750.000 750.000 0
Sum kortsiktig gjeld 314.000 389.000 209.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 606.000 589.000 736.000 34.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 331.000 471.000 961.000 420.000
Andre inntekter 1.539.000 705.000 47.000 0
Driftsinntekter 1.870.000 1.177.000 1.008.000 420.000
Varekostnad -182.000 -92.000 0 -390.000
Lønninger -1.179.000 -1.007.000 -945.000 0
Avskrivning -119.000 -169.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -198.000 -236.000 -316.000 -43.000
Driftskostnader -1.678.000 -1.504.000 -1.261.000 -433.000
Driftsresultat 192.000 -327.000 -252.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader -1.000 0 -4.000 0
Finans -1.000 0 -3.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 192.000 -328.000 -255.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 406.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 119.000 237.000 0 0
Sum varige driftsmidler 119.000 237.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 119.000 237.000 406.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 122.000 24.000 11.000 0
Andre fordringer 2.000 58.000 21.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 363.000 270.000 297.000 34.000
Sum omløpsmidler 487.000 352.000 330.000 34.000
Sum eiendeler 606.000 589.000 736.000 34.000
Sum opptjent egenkapital -403.000 -595.000 -268.000 -13.000
Sum egenkapital -358.000 -550.000 -223.000 32.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 650.000 750.000 750.000 0
Leverandørgjeld 14.000 79.000 7.000 -3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 139.000 137.000 85.000 5.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 160.000 173.000 116.000 -1.000
Sum kortsiktig gjeld 314.000 389.000 209.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 606.000 589.000 736.000 34.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 173.000 -37.000 121.000 32.000
Likviditetsgrad 1 1.6 0.9 1.6 17.0
Likviditetsgrad 2 1.6 0.9 1.6 17.1
Soliditet -59.1 -93.4 -30.3 94.1
Resultatgrad 10.3 -27.8 -3.1
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad -2.7 -2.1 -4.3 0.1
Total kapitalrentabilitet 31.7 -55.5 -34.1 -38.2
Signatur
19.09.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG
Prokurister
19.09.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex