Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Erviks Laks Og Ørret AS
Juridisk navn:  Erviks Laks Og Ørret AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72449430
Armen 33 Fax: 72449180
7270 Dyrvik 7270 Dyrvik
Fylke: Kommune:
Trøndelag Frøya
Org.nr: 924895004
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 4/14/1973
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Kl Regnskap Hitra As
Utvikling:
Omsetning  
  
51.03%
Resultat  
  
64.72%
Egenkapital  
  
34.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 293.608.000 194.408.000 179.147.000 172.908.000 146.382.000
Resultat: 125.289.000 76.062.000 82.614.000 50.992.000 46.007.000
Egenkapital: 305.338.000 227.104.000 191.870.000 156.538.000 127.719.000
Regnskap for  Erviks Laks Og Ørret AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 293.608.000 194.408.000 179.147.000 172.908.000 146.382.000
Driftskostnader -172.357.000 -119.919.000 -98.030.000 -122.589.000 -101.087.000
Driftsresultat 121.251.000 74.490.000 81.117.000 50.318.000 45.295.000
Finansinntekter 4.045.000 1.606.000 1.532.000 675.000 763.000
Finanskostnader -6.000 -32.000 -36.000 -1.000 -51.000
Finans 4.039.000 1.574.000 1.496.000 674.000 712.000
Resultat før skatt 125.289.000 76.062.000 82.614.000 50.992.000 46.007.000
Skattekostnad -27.970.000 -16.672.000 -18.874.000 -11.460.000 -10.764.000
Årsresultat 97.320.000 59.391.000 63.740.000 39.531.000 35.243.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 78.349.000 76.498.000 59.473.000 68.292.000 59.258.000
Sum omløpsmidler 323.947.000 228.777.000 214.056.000 131.528.000 126.591.000
Sum eiendeler 402.296.000 305.275.000 273.529.000 199.820.000 185.849.000
Sum opptjent egenkapital 293.368.000 215.134.000 179.899.000 144.568.000 115.749.000
Sum egenkapital 305.338.000 227.104.000 191.870.000 156.538.000 127.719.000
Sum langsiktig gjeld 12.284.000 17.306.000 14.027.000 14.497.000 16.424.000
Sum kortsiktig gjeld 84.674.000 60.865.000 67.633.000 28.785.000 41.706.000
Sum gjeld og egenkapital 402.296.000 305.275.000 273.529.000 199.820.000 185.849.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 291.358.000 191.165.000 168.128.000 169.618.000 144.974.000
Andre inntekter 2.250.000 3.243.000 11.019.000 3.290.000 1.408.000
Driftsinntekter 293.608.000 194.408.000 179.147.000 172.908.000 146.382.000
Varekostnad -103.173.000 -104.761.000 -75.376.000 -116.001.000 -95.906.000
Lønninger -10.459.000 -9.551.000 -7.301.000 -7.256.000 -6.191.000
Avskrivning -8.756.000 -8.523.000 -8.992.000 -8.258.000 -6.333.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -26.102.000 -17.498.000 -8.281.000 -14.642.000 -9.685.000
Driftskostnader -172.357.000 -119.919.000 -98.030.000 -122.589.000 -101.087.000
Driftsresultat 121.251.000 74.490.000 81.117.000 50.318.000 45.295.000
Finansinntekter 4.045.000 1.606.000 1.532.000 675.000 763.000
Finanskostnader -6.000 -32.000 -36.000 -1.000 -51.000
Finans 4.039.000 1.574.000 1.496.000 674.000 712.000
Konsernbidrag -1.326.000 -2.156.000 -608.000 -1.613.000 -913.000
Utbytte -17.760.000 -22.000.000 -27.800.000 -9.100.000 -20.750.000
Årsresultat 97.320.000 59.391.000 63.740.000 39.531.000 35.243.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000
Fast eiendom 200.000 264.000 332.000 398.000 464.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 7.949.000 2.578.000 3.807.000 5.880.000 8.199.000
Sum varige driftsmidler 38.349.000 36.498.000 44.473.000 53.292.000 46.258.000
Sum finansielle anleggsmidler 27.000.000 27.000.000 2.000.000 2.000.000 0
Sum anleggsmidler 78.349.000 76.498.000 59.473.000 68.292.000 59.258.000
Varebeholdning 58.628.000 81.363.000 60.414.000 59.070.000 64.960.000
Kundefordringer 0 23.910.000 13.803.000 20.599.000 40.009.000
Andre fordringer 27.260.000 2.645.000 11.490.000 5.642.000 244.000
Sum investeringer 174.111.000 76.853.000 100.704.000 0 0
Kasse, bank 27.933.000 43.616.000 22.666.000 41.240.000 16.425.000
Sum omløpsmidler 323.947.000 228.777.000 214.056.000 131.528.000 126.591.000
Sum eiendeler 402.296.000 305.275.000 273.529.000 199.820.000 185.849.000
Sum opptjent egenkapital 293.368.000 215.134.000 179.899.000 144.568.000 115.749.000
Sum egenkapital 305.338.000 227.104.000 191.870.000 156.538.000 127.719.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.284.000 17.306.000 14.027.000 14.497.000 16.424.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.700.000 12.820.000 800.000 2.150.000 1.250.000
Sum langsiktig gjeld 12.284.000 17.306.000 14.027.000 14.497.000 16.424.000
Leverandørgjeld 28.546.000 2.753.000 19.068.000 6.087.000 9.386.000
Betalbar skatt 32.472.000 12.568.000 17.710.000 10.121.000 5.232.000
Skyldig offentlige avgifter 450.000 5.266.000 1.359.000 341.000 4.369.000
Utbytte -17.760.000 -22.000.000 -27.800.000 -9.100.000 -20.750.000
Annen kortsiktig gjeld 3.746.000 5.457.000 896.000 986.000 718.000
Sum kortsiktig gjeld 84.674.000 60.865.000 67.633.000 28.785.000 41.706.000
Sum gjeld og egenkapital 402.296.000 305.275.000 273.529.000 199.820.000 185.849.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 239.273.000 167.912.000 146.423.000 102.743.000 84.885.000
Likviditetsgrad 1 3.8 3.8 3.2 4.6 3.0
Likviditetsgrad 2 3.1 2.4 2.3 2.5 1.5
Soliditet 75.9 74.4 70.1 78.3 68.7
Resultatgrad 41.3 38.3 45.3 29.1 30.9
Rentedekningsgrad 20208.5 2327.8 2253.3 5 903.1
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.4 0.3 0.5
Total kapitalrentabilitet 31.1 24.9 30.2 25.5 24.8
Signatur
25.06.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex