Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ervod Production & Distribution AS
Juridisk navn:  Ervod Production & Distribution AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90877770
Postboks 1075 Nordvikvegen 65 Fax:
2305 Hamar 2316 Hamar
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 990463255
Aksjekapital: 261.000 NOK
Etableringsdato: 10/23/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Hamarrevisjon AS
Regnskapsfører: Økonomipartner Hamar As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
11.71%
Egenkapital  
  
-19.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -98.000 -111.000 49.000 -620.000 -417.000
Egenkapital: 398.000 496.000 607.000 558.000 1.178.000
Regnskap for  Ervod Production & Distribution AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -24.000 -36.000 -43.000 -51.000 -84.000
Driftsresultat -24.000 -36.000 -43.000 -51.000 -84.000
Finansinntekter 61.000 49.000 158.000 4.000 4.000
Finanskostnader -136.000 -124.000 -65.000 -573.000 -337.000
Finans -75.000 -75.000 93.000 -569.000 -333.000
Resultat før skatt -98.000 -111.000 49.000 -620.000 -417.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -98.000 -111.000 49.000 -620.000 -417.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.649.000 6.017.000 4.857.000 5.265.000 5.496.000
Sum omløpsmidler 63.000 8.000 29.000 11.000 8.000
Sum eiendeler 5.712.000 6.025.000 4.886.000 5.276.000 5.504.000
Sum opptjent egenkapital 137.000 235.000 346.000 297.000 917.000
Sum egenkapital 398.000 496.000 607.000 558.000 1.178.000
Sum langsiktig gjeld 4.411.000 4.160.000 4.255.000 4.687.000 4.295.000
Sum kortsiktig gjeld 903.000 1.369.000 23.000 32.000 30.000
Sum gjeld og egenkapital 5.712.000 6.025.000 4.885.000 5.277.000 5.503.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -24.000 -36.000 -43.000 -51.000 -84.000
Driftskostnader -24.000 -36.000 -43.000 -51.000 -84.000
Driftsresultat -24.000 -36.000 -43.000 -51.000 -84.000
Finansinntekter 61.000 49.000 158.000 4.000 4.000
Finanskostnader -136.000 -124.000 -65.000 -573.000 -337.000
Finans -75.000 -75.000 93.000 -569.000 -333.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -98.000 -111.000 49.000 -620.000 -417.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 460.000 460.000 460.000 460.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.189.000 5.556.000 4.397.000 4.805.000 5.496.000
Sum anleggsmidler 5.649.000 6.017.000 4.857.000 5.265.000 5.496.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 6.000 6.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 63.000 8.000 23.000 5.000 8.000
Sum omløpsmidler 63.000 8.000 29.000 11.000 8.000
Sum eiendeler 5.712.000 6.025.000 4.886.000 5.276.000 5.504.000
Sum opptjent egenkapital 137.000 235.000 346.000 297.000 917.000
Sum egenkapital 398.000 496.000 607.000 558.000 1.178.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.411.000 4.160.000 4.255.000 4.687.000 4.295.000
Leverandørgjeld 4.000 15.000 15.000 16.000 27.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 899.000 1.354.000 8.000 15.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 903.000 1.369.000 23.000 32.000 30.000
Sum gjeld og egenkapital 5.712.000 6.025.000 4.885.000 5.277.000 5.503.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -840.000 -1.361.000 6.000 -21.000 -22.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0 1.3 0.3 0.3
Likviditetsgrad 2 0.1 0 1.3 0.3 0.3
Soliditet 7 8.2 12.4 10.6 21.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.2 -0.3 -0.7 -0.1 -0.2
Gjeldsgrad 13.4 11.1 7 8.5 3.7
Total kapitalrentabilitet 0.6 0.2 2.4 -0.9 -1.5
Signatur
09.08.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex