Escapade AS
Juridisk navn:  Escapade AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90194972
Trondheimsvegen - Jessheim 88 Trondheimsvegen - Jessheim 88 Fax:
2050 Jessheim 2050 Jessheim
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 983197183
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/26/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Nordstrand Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
230%
Resultat  
  
396%
Egenkapital  
  
2.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 33.000 10.000 0 0 0
Resultat: 74.000 -25.000 -237.000 641.000 143.000
Egenkapital: 3.234.000 3.160.000 3.685.000 4.222.000 3.581.000
Regnskap for  Escapade AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 33.000 10.000 0 0 0
Driftskostnader -101.000 -57.000 -55.000 -84.000 -64.000
Driftsresultat -68.000 -47.000 -54.000 -84.000 -63.000
Finansinntekter 149.000 24.000 678.000 735.000 361.000
Finanskostnader -8.000 -2.000 -861.000 -10.000 -155.000
Finans 141.000 22.000 -183.000 725.000 206.000
Resultat før skatt 74.000 -25.000 -237.000 641.000 143.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 74.000 -25.000 -237.000 641.000 143.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 359.000 361.000 361.000 340.000 402.000
Sum omløpsmidler 2.878.000 3.304.000 3.623.000 3.984.000 4.181.000
Sum eiendeler 3.237.000 3.665.000 3.984.000 4.324.000 4.583.000
Sum opptjent egenkapital 3.134.000 3.060.000 3.585.000 4.122.000 3.481.000
Sum egenkapital 3.234.000 3.160.000 3.685.000 4.222.000 3.581.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 506.000 300.000 102.000 1.002.000
Sum gjeld og egenkapital 3.237.000 3.666.000 3.985.000 4.324.000 4.583.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 33.000 10.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 33.000 10.000 0 0 0
Varekostnad -18.000 0 0 0 0
Lønninger -32.000 -21.000 -8.000 -12.000 -12.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -51.000 -36.000 -47.000 -72.000 -52.000
Driftskostnader -101.000 -57.000 -55.000 -84.000 -64.000
Driftsresultat -68.000 -47.000 -54.000 -84.000 -63.000
Finansinntekter 149.000 24.000 678.000 735.000 361.000
Finanskostnader -8.000 -2.000 -861.000 -10.000 -155.000
Finans 141.000 22.000 -183.000 725.000 206.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -500.000 0 0 -1.000.000
Årsresultat 74.000 -25.000 -237.000 641.000 143.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 359.000 361.000 361.000 340.000 402.000
Sum anleggsmidler 359.000 361.000 361.000 340.000 402.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 6.000 0 0 0 0
Andre fordringer 693.000 0 0 0 75.000
Sum investeringer 1.590.000 2.078.000 2.320.000 3.655.000 3.980.000
Kasse, bank 590.000 1.225.000 1.304.000 329.000 127.000
Sum omløpsmidler 2.878.000 3.304.000 3.623.000 3.984.000 4.181.000
Sum eiendeler 3.237.000 3.665.000 3.984.000 4.324.000 4.583.000
Sum opptjent egenkapital 3.134.000 3.060.000 3.585.000 4.122.000 3.481.000
Sum egenkapital 3.234.000 3.160.000 3.685.000 4.222.000 3.581.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -500.000 0 0 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 3.000 6.000 300.000 102.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 3.000 506.000 300.000 102.000 1.002.000
Sum gjeld og egenkapital 3.237.000 3.666.000 3.985.000 4.324.000 4.583.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.875.000 2.798.000 3.323.000 3.882.000 3.179.000
Likviditetsgrad 1 959.3 6.5 12.1 39.1 4.2
Likviditetsgrad 2 959.3 6.5 12.1 39.1 4.2
Soliditet 99.9 86.2 92.5 97.6 78.1
Resultatgrad -206.1
Rentedekningsgrad -8.5 -23.5 -0.1 -8.4 1.9
Gjeldsgrad 0 0.2 0.1 0 0.3
Total kapitalrentabilitet 2.5 -0.6 15.7 15.1 6.5
Signatur
26.08.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex