Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ese Invest AS
Juridisk navn:  Ese Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
V/Einar Engen Grimstadvegen 13 Fax:
6674 Kvisvik 6674 Kvisvik
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Tingvoll
Org.nr: 989144103
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 12/8/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Ole Enge Botten AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
8350%
Egenkapital  
  
46.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 990.000 -12.000 -12.000 208.000 -11.000
Egenkapital: 3.135.000 2.145.000 2.157.000 2.169.000 1.962.000
Regnskap for  Ese Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -11.000 -12.000 -12.000 -42.000 -11.000
Driftsresultat -11.000 -12.000 -12.000 -42.000 -11.000
Finansinntekter 1.000.000 0 0 250.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000.000 0 0 250.000 0
Resultat før skatt 990.000 -12.000 -12.000 208.000 -11.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 990.000 -12.000 -12.000 208.000 -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.491.000 2.566.000 2.566.000 2.566.000 2.636.000
Sum omløpsmidler 1.067.000 2.000 14.000 27.000 49.000
Sum eiendeler 3.558.000 2.568.000 2.580.000 2.593.000 2.685.000
Sum opptjent egenkapital 2.114.000 1.124.000 1.136.000 1.149.000 941.000
Sum egenkapital 3.135.000 2.145.000 2.157.000 2.169.000 1.962.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 423.000 423.000 423.000 423.000 723.000
Sum gjeld og egenkapital 3.558.000 2.568.000 2.580.000 2.593.000 2.685.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -12.000 -12.000 -42.000 -11.000
Driftskostnader -11.000 -12.000 -12.000 -42.000 -11.000
Driftsresultat -11.000 -12.000 -12.000 -42.000 -11.000
Finansinntekter 1.000.000 0 0 250.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000.000 0 0 250.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 990.000 -12.000 -12.000 208.000 -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.491.000 2.566.000 2.566.000 2.566.000 2.636.000
Sum anleggsmidler 2.491.000 2.566.000 2.566.000 2.566.000 2.636.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.067.000 2.000 14.000 27.000 19.000
Sum omløpsmidler 1.067.000 2.000 14.000 27.000 49.000
Sum eiendeler 3.558.000 2.568.000 2.580.000 2.593.000 2.685.000
Sum opptjent egenkapital 2.114.000 1.124.000 1.136.000 1.149.000 941.000
Sum egenkapital 3.135.000 2.145.000 2.157.000 2.169.000 1.962.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 323.000 323.000 323.000 323.000 323.000
Sum kortsiktig gjeld 423.000 423.000 423.000 423.000 723.000
Sum gjeld og egenkapital 3.558.000 2.568.000 2.580.000 2.593.000 2.685.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 644.000 -421.000 -409.000 -396.000 -674.000
Likviditetsgrad 1 2.5 0 0 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 2.5 0 0 0.1 0.1
Soliditet 88.1 83.5 83.6 83.7 73.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 0.2 0.4
Total kapitalrentabilitet 27.8 -0.5 -0.5 8.0 -0.4
Signatur
07.06.2006
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
07.06.2006
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex