Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eskenoa As
Juridisk navn:  Eskenoa As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91661031
Kvernhusvegen 20 Kvernhusvegen 20 Fax: 91661031
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 992786523
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/31/2008
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
19.19%
Resultat  
  
5.43%
Egenkapital  
  
70.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.056.000 886.000 951.000 791.000 386.000
Resultat: 408.000 387.000 332.000 99.000 111.000
Egenkapital: 752.000 441.000 348.000 100.000 534.000
Regnskap for  Eskenoa As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.056.000 886.000 951.000 791.000 386.000
Driftskostnader -624.000 -498.000 -619.000 -676.000 -277.000
Driftsresultat 432.000 389.000 332.000 115.000 109.000
Finansinntekter 1.000 0 16.000 37.000 52.000
Finanskostnader -26.000 -1.000 -15.000 -52.000 -50.000
Finans -25.000 -1.000 1.000 -15.000 2.000
Resultat før skatt 408.000 387.000 332.000 99.000 111.000
Skattekostnad -97.000 -94.000 -84.000 -33.000 -29.000
Årsresultat 311.000 293.000 248.000 66.000 82.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.622.000 716.000 871.000 2.040.000 2.215.000
Sum omløpsmidler 163.000 192.000 358.000 389.000 443.000
Sum eiendeler 4.785.000 908.000 1.229.000 2.429.000 2.658.000
Sum opptjent egenkapital 722.000 411.000 318.000 70.000 504.000
Sum egenkapital 752.000 441.000 348.000 100.000 534.000
Sum langsiktig gjeld 2.711.000 0 63.000 931.000 1.323.000
Sum kortsiktig gjeld 1.323.000 468.000 818.000 1.398.000 802.000
Sum gjeld og egenkapital 4.786.000 909.000 1.229.000 2.429.000 2.659.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 956.000 886.000 908.000 783.000 378.000
Andre inntekter 100.000 0 43.000 8.000 7.000
Driftsinntekter 1.056.000 886.000 951.000 791.000 386.000
Varekostnad -66.000 -75.000 -80.000 -3.000 -20.000
Lønninger -213.000 -143.000 -196.000 -405.000 -106.000
Avskrivning -69.000 -57.000 -102.000 -107.000 -47.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -276.000 -223.000 -241.000 -161.000 -104.000
Driftskostnader -624.000 -498.000 -619.000 -676.000 -277.000
Driftsresultat 432.000 389.000 332.000 115.000 109.000
Finansinntekter 1.000 0 16.000 37.000 52.000
Finanskostnader -26.000 -1.000 -15.000 -52.000 -50.000
Finans -25.000 -1.000 1.000 -15.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 311.000 293.000 248.000 66.000 82.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 21.000 28.000 17.000 19.000 26.000
Fast eiendom 4.094.000 655.000 702.000 749.000 796.000
Maskiner anlegg 188.000 0 106.000 240.000 0
Driftsløsøre 120.000 0 46.000 0 0
Sum varige driftsmidler 4.402.000 655.000 855.000 989.000 796.000
Sum finansielle anleggsmidler 200.000 33.000 0 1.032.000 1.393.000
Sum anleggsmidler 4.622.000 716.000 871.000 2.040.000 2.215.000
Varebeholdning 0 0 35.000 64.000 67.000
Kundefordringer 0 81.000 256.000 38.000 0
Andre fordringer 51.000 47.000 20.000 9.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0 100.000
Kasse, bank 112.000 64.000 47.000 278.000 265.000
Sum omløpsmidler 163.000 192.000 358.000 389.000 443.000
Sum eiendeler 4.785.000 908.000 1.229.000 2.429.000 2.658.000
Sum opptjent egenkapital 722.000 411.000 318.000 70.000 504.000
Sum egenkapital 752.000 441.000 348.000 100.000 534.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.711.000 0 63.000 931.000 1.323.000
Leverandørgjeld 111.000 2.000 3.000 3.000 5.000
Betalbar skatt 90.000 106.000 81.000 27.000 31.000
Skyldig offentlige avgifter 177.000 170.000 164.000 231.000 58.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 944.000 189.000 569.000 1.137.000 708.000
Sum kortsiktig gjeld 1.323.000 468.000 818.000 1.398.000 802.000
Sum gjeld og egenkapital 4.786.000 909.000 1.229.000 2.429.000 2.659.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.160.000 -276.000 -460.000 -1.009.000 -359.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.4 0.4 0.3 0.6
Likviditetsgrad 2 0.1 0.4 0.4 0.3 0.5
Soliditet 15.7 48.5 28.3 4.1 20.1
Resultatgrad 40.9 43.9 34.9 14.5 28.2
Rentedekningsgrad 16.6 3 22.1 2.9 3.2
Gjeldsgrad 5.4 1.1 2.5 23.3 4.0
Total kapitalrentabilitet 9 42.8 28.3 6.3 6.1
Signatur
26.09.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex