Espeland Eiendommer AS
Juridisk navn:  Espeland Eiendommer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Breitorget Breitorget Fax:
4006 Stavanger 4006 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 993404225
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/25/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Arf Daniel Chaparian
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-4.54%
Egenkapital  
  
-33.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -645.000 -617.000 -593.000 -563.000 -548.000
Egenkapital: -2.562.000 -1.917.000 -1.300.000 -707.000 -144.000
Regnskap for  Espeland Eiendommer AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -9.000 -12.000 -15.000 -7.000 -12.000
Driftsresultat -9.000 -12.000 -15.000 -7.000 -12.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -636.000 -605.000 -578.000 -557.000 -536.000
Finans -636.000 -605.000 -578.000 -557.000 -536.000
Resultat før skatt -645.000 -617.000 -593.000 -563.000 -548.000
Skattekostnad 0 0 0 0 42.000
Årsresultat -645.000 -617.000 -593.000 -563.000 -506.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 19.943.000 19.838.000 19.838.000 19.838.000 20.007.000
Sum eiendeler 19.943.000 19.838.000 19.838.000 19.838.000 20.007.000
Sum opptjent egenkapital -2.662.000 -2.017.000 -1.400.000 -807.000 -244.000
Sum egenkapital -2.562.000 -1.917.000 -1.300.000 -707.000 -144.000
Sum langsiktig gjeld 22.505.000 21.755.000 21.138.000 20.545.000 20.151.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 19.943.000 19.838.000 19.838.000 19.838.000 20.007.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -12.000 -15.000 -7.000 -12.000
Driftskostnader -9.000 -12.000 -15.000 -7.000 -12.000
Driftsresultat -9.000 -12.000 -15.000 -7.000 -12.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -636.000 -605.000 -578.000 -557.000 -536.000
Finans -636.000 -605.000 -578.000 -557.000 -536.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 127.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -645.000 -617.000 -593.000 -563.000 -506.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 19.943.000 19.838.000 19.838.000 19.838.000 19.838.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 19.943.000 19.838.000 19.838.000 19.838.000 20.007.000
Sum eiendeler 19.943.000 19.838.000 19.838.000 19.838.000 20.007.000
Sum opptjent egenkapital -2.662.000 -2.017.000 -1.400.000 -807.000 -244.000
Sum egenkapital -2.562.000 -1.917.000 -1.300.000 -707.000 -144.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 22.505.000 21.755.000 21.138.000 20.545.000 20.151.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 19.943.000 19.838.000 19.838.000 19.838.000 20.007.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.943.000 19.838.000 19.838.000 19.838.000 20.007.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet -12.8 -9.7 -6.6 -3.6 -0.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0.0
Gjeldsgrad -8.8 -11.3 -16.3 -29.1 -139.9
Total kapitalrentabilitet -0.1 -0.1 -0.1
Signatur
29.06.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex