Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Espira Kløverenga AS
Juridisk navn:  Espira Kløverenga AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92238367
Postboks 353 Helganesvegen 47 Fax: 52855020
4291 Kopervik 4262 Avaldsnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 988067547
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 3/22/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.25%
Resultat  
  
-101.47%
Egenkapital  
  
-1.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 18.782.000 19.020.000 17.547.000 16.683.000 23.381.000
Resultat: -17.000 1.160.000 908.000 110.000 90.000
Egenkapital: 1.437.000 1.453.000 1.432.000 1.410.000 1.332.000
Regnskap for  Espira Kløverenga AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 18.782.000 19.020.000 17.547.000 16.683.000 23.381.000
Driftskostnader -18.846.000 -17.890.000 -16.676.000 -16.616.000 -23.388.000
Driftsresultat -65.000 1.129.000 871.000 66.000 -6.000
Finansinntekter 61.000 48.000 40.000 46.000 103.000
Finanskostnader -14.000 -17.000 -3.000 -2.000 -6.000
Finans 47.000 31.000 37.000 44.000 97.000
Resultat før skatt -17.000 1.160.000 908.000 110.000 90.000
Skattekostnad 2.000 -267.000 -220.000 -32.000 -24.000
Årsresultat -15.000 893.000 688.000 78.000 66.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 347.000 335.000 198.000 145.000 85.000
Sum omløpsmidler 3.403.000 3.745.000 3.572.000 2.694.000 2.709.000
Sum eiendeler 3.750.000 4.080.000 3.770.000 2.839.000 2.794.000
Sum opptjent egenkapital 329.000 345.000 324.000 302.000 224.000
Sum egenkapital 1.437.000 1.453.000 1.432.000 1.410.000 1.332.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.313.000 2.627.000 2.338.000 1.429.000 1.461.000
Sum gjeld og egenkapital 3.750.000 4.080.000 3.770.000 2.839.000 2.793.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.782.000 19.020.000 17.547.000 16.683.000 23.381.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 18.782.000 19.020.000 17.547.000 16.683.000 23.381.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -13.735.000 -13.077.000 -12.389.000 -12.454.000 -17.246.000
Avskrivning -88.000 -64.000 -35.000 -27.000 -124.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.023.000 -4.749.000 -4.252.000 -4.135.000 -6.018.000
Driftskostnader -18.846.000 -17.890.000 -16.676.000 -16.616.000 -23.388.000
Driftsresultat -65.000 1.129.000 871.000 66.000 -6.000
Finansinntekter 61.000 48.000 40.000 46.000 103.000
Finanskostnader -14.000 -17.000 -3.000 -2.000 -6.000
Finans 47.000 31.000 37.000 44.000 97.000
Konsernbidrag 0 -872.000 -667.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -15.000 893.000 688.000 78.000 66.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 30.000 27.000 34.000 43.000 59.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 318.000 308.000 164.000 102.000 26.000
Sum varige driftsmidler 318.000 308.000 164.000 102.000 26.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 347.000 335.000 198.000 145.000 85.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 26.000 294.000 35.000 59.000 146.000
Andre fordringer 997.000 1.086.000 467.000 490.000 837.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 291.000 260.000 264.000 251.000 270.000
Sum omløpsmidler 3.403.000 3.745.000 3.572.000 2.694.000 2.709.000
Sum eiendeler 3.750.000 4.080.000 3.770.000 2.839.000 2.794.000
Sum opptjent egenkapital 329.000 345.000 324.000 302.000 224.000
Sum egenkapital 1.437.000 1.453.000 1.432.000 1.410.000 1.332.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 101.000 1.207.000 989.000 32.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 373.000 249.000 235.000 334.000 186.000
Betalbar skatt 0 0 0 45.000 29.000
Skyldig offentlige avgifter 627.000 593.000 555.000 509.000 575.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.212.000 578.000 558.000 508.000 671.000
Sum kortsiktig gjeld 2.313.000 2.627.000 2.338.000 1.429.000 1.461.000
Sum gjeld og egenkapital 3.750.000 4.080.000 3.770.000 2.839.000 2.793.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.090.000 1.118.000 1.234.000 1.265.000 1.248.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.5 1.9 1.9
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 1.5 1.9 1.9
Soliditet 38.3 35.6 3 49.7 47.7
Resultatgrad -0.3 5.9 5 0.4 0.0
Rentedekningsgrad -4.6 66.4 290.3 3 16.2
Gjeldsgrad 1.6 1.8 1.6 1 1.1
Total kapitalrentabilitet -0.1 28.8 24.2 3.9 3.5
Signatur
29.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.10.2020
PROKURA
RISANGER GEIR EGIL
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex