Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Et Annet Sted AS
Juridisk navn:  Et Annet Sted AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92600921
Gruba 14 Gruba 14 Fax:
3022 Drammen 3022 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 985601402
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/13/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-107.84%
Egenkapital  
  
-5.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -44.000 561.000 -68.000 -705.000 -402.000
Egenkapital: 648.000 687.000 266.000 327.000 1.873.000
Regnskap for  Et Annet Sted AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -59.000 -33.000 -72.000 -706.000 -742.000
Driftsresultat -59.000 -33.000 -72.000 -706.000 -741.000
Finansinntekter 15.000 620.000 26.000 36.000 345.000
Finanskostnader 0 -25.000 -22.000 -35.000 -7.000
Finans 15.000 595.000 4.000 1.000 338.000
Resultat før skatt -44.000 561.000 -68.000 -705.000 -402.000
Skattekostnad 4.000 -140.000 6.000 169.000 189.000
Årsresultat -39.000 421.000 -61.000 -536.000 -213.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 689.000 640.000 765.000 982.000 1.554.000
Sum omløpsmidler 606.000 606.000 2.000 1.402.000 652.000
Sum eiendeler 1.295.000 1.246.000 767.000 2.384.000 2.206.000
Sum opptjent egenkapital 544.000 583.000 162.000 223.000 1.769.000
Sum egenkapital 648.000 687.000 266.000 327.000 1.873.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 49.000
Sum kortsiktig gjeld 647.000 558.000 501.000 2.057.000 284.000
Sum gjeld og egenkapital 1.295.000 1.245.000 767.000 2.384.000 2.206.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 -240.000 -555.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -59.000 -33.000 -72.000 -466.000 -187.000
Driftskostnader -59.000 -33.000 -72.000 -706.000 -742.000
Driftsresultat -59.000 -33.000 -72.000 -706.000 -741.000
Finansinntekter 15.000 620.000 26.000 36.000 345.000
Finanskostnader 0 -25.000 -22.000 -35.000 -7.000
Finans 15.000 595.000 4.000 1.000 338.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -1.010.000 0
Årsresultat -39.000 421.000 -61.000 -536.000 -213.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 121.000 117.000 257.000 250.000 82.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 568.000 523.000 508.000 732.000 1.473.000
Sum anleggsmidler 689.000 640.000 765.000 982.000 1.554.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 1.000
Andre fordringer 0 0 0 1.008.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 2.000 2.000 167.000
Sum omløpsmidler 606.000 606.000 2.000 1.402.000 652.000
Sum eiendeler 1.295.000 1.246.000 767.000 2.384.000 2.206.000
Sum opptjent egenkapital 544.000 583.000 162.000 223.000 1.769.000
Sum egenkapital 648.000 687.000 266.000 327.000 1.873.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 1.031.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 49.000
Leverandørgjeld 0 0 0 16.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 206.000
Utbytte 0 0 0 -1.010.000 0
Annen kortsiktig gjeld 647.000 558.000 501.000 0 75.000
Sum kortsiktig gjeld 647.000 558.000 501.000 2.057.000 284.000
Sum gjeld og egenkapital 1.295.000 1.245.000 767.000 2.384.000 2.206.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -41.000 48.000 -499.000 -655.000 368.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.1 0 0.7 2.3
Likviditetsgrad 2 0.9 1.1 0 0.7 2.3
Soliditet 5 55.2 34.7 13.7 84.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -1.3 -3.3 -19.1 -56.6
Gjeldsgrad 1 0.8 1.9 6.3 0.2
Total kapitalrentabilitet -3.4 47.1 -28.1 -18.0
Signatur
29.01.2007
STYRETS LEDER ALENE
Prokurister
29.01.2007
STYRETS LEDER ALENE
RAJESH SHARMA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex