Et Cetera Eiendom As
Juridisk navn:  Et Cetera Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92488033
C/O Line Brauten Saksviklia 46 Saksviklia 46 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 991570950
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/1/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonskompaniet Midt-Norge AS
Regnskapsfører: Abra Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.65%
Resultat  
  
14.63%
Egenkapital  
  
0.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 285.000 253.000 6.576.000 3.758.000 3.489.000
Resultat: -35.000 -41.000 6.228.000 1.095.000 1.094.000
Egenkapital: 7.709.000 7.705.000 7.696.000 2.974.000 3.172.000
Regnskap for  Et Cetera Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 285.000 253.000 6.576.000 3.758.000 3.489.000
Driftskostnader -279.000 -263.000 -269.000 -2.518.000 -2.190.000
Driftsresultat 7.000 -10.000 6.307.000 1.240.000 1.299.000
Finansinntekter 13.000 24.000 30.000 1.000 0
Finanskostnader -55.000 -56.000 -109.000 -147.000 -205.000
Finans -42.000 -32.000 -79.000 -146.000 -205.000
Resultat før skatt -35.000 -41.000 6.228.000 1.095.000 1.094.000
Skattekostnad 39.000 50.000 -1.506.000 -294.000 -298.000
Årsresultat 4.000 9.000 4.723.000 801.000 796.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.166.000 8.289.000 5.194.000 6.407.000 5.992.000
Sum omløpsmidler 1.812.000 2.042.000 5.591.000 1.848.000 1.013.000
Sum eiendeler 9.978.000 10.331.000 10.785.000 8.255.000 7.005.000
Sum opptjent egenkapital 7.609.000 7.605.000 7.596.000 2.874.000 3.072.000
Sum egenkapital 7.709.000 7.705.000 7.696.000 2.974.000 3.172.000
Sum langsiktig gjeld 2.059.000 2.365.000 2.735.000 3.067.000 3.140.000
Sum kortsiktig gjeld 210.000 261.000 354.000 2.215.000 691.000
Sum gjeld og egenkapital 9.978.000 10.331.000 10.785.000 8.256.000 7.003.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 3.648.000 3.062.000
Andre inntekter 285.000 253.000 6.576.000 110.000 427.000
Driftsinntekter 285.000 253.000 6.576.000 3.758.000 3.489.000
Varekostnad 0 0 -53.000 -32.000 -52.000
Lønninger -8.000 -6.000 4.000 -1.675.000 -1.492.000
Avskrivning -123.000 -112.000 -80.000 -106.000 -30.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -148.000 -145.000 -140.000 -705.000 -616.000
Driftskostnader -279.000 -263.000 -269.000 -2.518.000 -2.190.000
Driftsresultat 7.000 -10.000 6.307.000 1.240.000 1.299.000
Finansinntekter 13.000 24.000 30.000 1.000 0
Finanskostnader -55.000 -56.000 -109.000 -147.000 -205.000
Finans -42.000 -32.000 -79.000 -146.000 -205.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -1.000.000 0
Årsresultat 4.000 9.000 4.723.000 801.000 796.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 7.948.000 8.030.000 4.949.000 6.132.000 5.969.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 5.000
Driftsløsøre 218.000 259.000 245.000 275.000 0
Sum varige driftsmidler 8.166.000 8.289.000 5.194.000 6.407.000 5.974.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 18.000
Sum anleggsmidler 8.166.000 8.289.000 5.194.000 6.407.000 5.992.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 588.000 231.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.812.000 2.042.000 5.591.000 1.261.000 782.000
Sum omløpsmidler 1.812.000 2.042.000 5.591.000 1.848.000 1.013.000
Sum eiendeler 9.978.000 10.331.000 10.785.000 8.255.000 7.005.000
Sum opptjent egenkapital 7.609.000 7.605.000 7.596.000 2.874.000 3.072.000
Sum egenkapital 7.709.000 7.705.000 7.696.000 2.974.000 3.172.000
Sum avsetninger til forpliktelser 686.000 928.000 1.233.000 29.000 40.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.059.000 2.365.000 2.735.000 3.067.000 3.140.000
Leverandørgjeld 0 0 0 52.000 9.000
Betalbar skatt 202.000 255.000 301.000 306.000 275.000
Skyldig offentlige avgifter 8.000 6.000 0 353.000 202.000
Utbytte 0 0 0 -1.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 53.000 505.000 205.000
Sum kortsiktig gjeld 210.000 261.000 354.000 2.215.000 691.000
Sum gjeld og egenkapital 9.978.000 10.331.000 10.785.000 8.256.000 7.003.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.602.000 1.781.000 5.237.000 -367.000 322.000
Likviditetsgrad 1 8.6 7.8 15.8 0.8 1.5
Likviditetsgrad 2 8.6 7.8 15.8 0.9 1.5
Soliditet 77.3 74.6 71.4 36.0 45.3
Resultatgrad 2.5 95.9 33.0 37.2
Rentedekningsgrad 0.1 -0.2 57.9 8.4 6.3
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.4 1.8 1.2
Total kapitalrentabilitet 0.2 0.1 58.8 15.0 18.5
Signatur
24.08.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
24.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex