Eta As
Juridisk navn:  Eta As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Grimstadholmen 97 Grimstadholmen 97 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 913335139
Aksjekapital: 45.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Sr As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-186.44%
Egenkapital  
  
-37.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 55.000 2.000 5.000 26.000
Resultat: -51.000 59.000 6.000 1.000 8.000
Egenkapital: 85.000 137.000 42.000 37.000 38.000
Regnskap for  Eta As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 55.000 2.000 5.000 26.000
Driftskostnader -11.000 -7.000 0 -4.000 -18.000
Driftsresultat -11.000 48.000 2.000 1.000 9.000
Finansinntekter -40.000 15.000 3.000 0 0
Finanskostnader 0 -4.000 0 0 0
Finans -40.000 11.000 3.000 0 0
Resultat før skatt -51.000 59.000 6.000 1.000 8.000
Skattekostnad 0 -12.000 -1.000 0 -2.000
Årsresultat -51.000 48.000 5.000 1.000 6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 117.000 148.000 42.000 37.000 38.000
Sum eiendeler 117.000 148.000 42.000 37.000 38.000
Sum opptjent egenkapital 8.000 59.000 12.000 7.000 8.000
Sum egenkapital 85.000 137.000 42.000 37.000 38.000
Sum langsiktig gjeld 30.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 12.000 1.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 117.000 148.000 43.000 37.000 38.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 55.000 2.000 5.000 26.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 55.000 2.000 5.000 26.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -7.000 0 -4.000 -18.000
Driftskostnader -11.000 -7.000 0 -4.000 -18.000
Driftsresultat -11.000 48.000 2.000 1.000 9.000
Finansinntekter -40.000 15.000 3.000 0 0
Finanskostnader 0 -4.000 0 0 0
Finans -40.000 11.000 3.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -51.000 48.000 5.000 1.000 6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 113.000 145.000 37.000 0 0
Kasse, bank 4.000 3.000 5.000 37.000 38.000
Sum omløpsmidler 117.000 148.000 42.000 37.000 38.000
Sum eiendeler 117.000 148.000 42.000 37.000 38.000
Sum opptjent egenkapital 8.000 59.000 12.000 7.000 8.000
Sum egenkapital 85.000 137.000 42.000 37.000 38.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 30.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 12.000 1.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 12.000 1.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 117.000 148.000 43.000 37.000 38.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 115.000 136.000 41.000 37.000 38.000
Likviditetsgrad 1 58.5 12.3 4
Likviditetsgrad 2 58.5 12.3 4 0.0 0.0
Soliditet 72.6 91.9 97.7 100.0 100.0
Resultatgrad 87.3 1 20.0 34.6
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 0.4 0.1 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -43.6 42.3 11.6 2.7 23.7
Signatur
11.03.2014
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex