Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ete Invest As
Juridisk navn:  Ete Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90066901
Kalkbrennerveien 38 Kalkbrennerveien 38 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 914175976
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/20/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
16.67%
Egenkapital  
  
52.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 4.765.000 4.084.000 3.892.000 3.413.000 -22.000
Egenkapital: 13.636.000 8.925.000 4.884.000 1.021.000 8.000
Regnskap for  Ete Invest As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 -6.000
Driftsresultat 0 0 0 0 -6.000
Finansinntekter 4.765.000 4.085.000 3.893.000 3.421.000 0
Finanskostnader 0 0 0 -8.000 -17.000
Finans 4.765.000 4.085.000 3.893.000 3.413.000 -17.000
Resultat før skatt 4.765.000 4.084.000 3.892.000 3.413.000 -22.000
Skattekostnad -54.000 0 -30.000 -20.000 0
Årsresultat 4.711.000 4.084.000 3.863.000 3.394.000 -22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.003.000 1.003.000 1.003.000 1.003.000 1.003.000
Sum omløpsmidler 12.686.000 7.965.000 3.910.000 38.000 5.000
Sum eiendeler 13.689.000 8.968.000 4.913.000 1.041.000 1.008.000
Sum opptjent egenkapital 13.606.000 8.895.000 4.854.000 991.000 -22.000
Sum egenkapital 13.636.000 8.925.000 4.884.000 1.021.000 8.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.001.000
Sum kortsiktig gjeld 54.000 43.000 30.000 20.000 0
Sum gjeld og egenkapital 13.690.000 8.968.000 4.914.000 1.041.000 1.009.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 -6.000
Driftskostnader 0 0 0 0 -6.000
Driftsresultat 0 0 0 0 -6.000
Finansinntekter 4.765.000 4.085.000 3.893.000 3.421.000 0
Finanskostnader 0 0 0 -8.000 -17.000
Finans 4.765.000 4.085.000 3.893.000 3.413.000 -17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -2.380.000 0
Årsresultat 4.711.000 4.084.000 3.863.000 3.394.000 -22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.003.000 1.003.000 1.003.000 1.003.000 1.003.000
Sum anleggsmidler 1.003.000 1.003.000 1.003.000 1.003.000 1.003.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 4.600.000 2.000.000 0 0 0
Kasse, bank 8.086.000 5.965.000 3.910.000 38.000 5.000
Sum omløpsmidler 12.686.000 7.965.000 3.910.000 38.000 5.000
Sum eiendeler 13.689.000 8.968.000 4.913.000 1.041.000 1.008.000
Sum opptjent egenkapital 13.606.000 8.895.000 4.854.000 991.000 -22.000
Sum egenkapital 13.636.000 8.925.000 4.884.000 1.021.000 8.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.001.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 54.000 43.000 30.000 20.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -2.380.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 54.000 43.000 30.000 20.000 0
Sum gjeld og egenkapital 13.690.000 8.968.000 4.914.000 1.041.000 1.009.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.632.000 7.922.000 3.880.000 18.000 5.000
Likviditetsgrad 1 234.9 185.2 130.3 1.9
Likviditetsgrad 2 234.9 185.2 130.3 2.0 0.0
Soliditet 99.6 99.5 99.4 98.1 0.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 427.6 -0.4
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 125.1
Total kapitalrentabilitet 34.8 45.6 79.2 328.6 -0.6
Signatur
26.09.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex