Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Etui Medi
Juridisk navn:  Etui Medi
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67144350
Grevlingåsen 7 B Grevlingåsen 7 B Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 895519502
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/20/2010
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
475%
Resultat  
  
-55%
Egenkapital  
  
-117.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2011 2010
Omsetning: 23.000 4.000
Resultat: -62.000 -40.000
Egenkapital: -87.000 -40.000
Regnskap for  Etui Medi
Resultat 2011 2010
Driftsinntekter 23.000 4.000
Driftskostnader -84.000 -45.000
Driftsresultat -62.000 -41.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -62.000 -40.000
Skattekostnad 16.000 0
Årsresultat -46.000 -40.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 33.000 26.000
Sum omløpsmidler 268.000 262.000
Sum eiendeler 301.000 288.000
Sum opptjent egenkapital -87.000 -40.000
Sum egenkapital -87.000 -40.000
Sum langsiktig gjeld 275.000 275.000
Sum kortsiktig gjeld 112.000 53.000
Sum gjeld og egenkapital 300.000 288.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.000 4.000
Andre inntekter 4.000 0
Driftsinntekter 23.000 4.000
Varekostnad -9.000 -1.000
Lønninger -1.000 -1.000
Avskrivning -9.000 -2.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -65.000 -41.000
Driftskostnader -84.000 -45.000
Driftsresultat -62.000 -41.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -46.000 -40.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 28.000 0
Fast eiendom 0 21.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 21.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 33.000 26.000
Varebeholdning 254.000 28.000
Kundefordringer 0 1.000
Andre fordringer 0 123.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 13.000 111.000
Sum omløpsmidler 268.000 262.000
Sum eiendeler 301.000 288.000
Sum opptjent egenkapital -87.000 -40.000
Sum egenkapital -87.000 -40.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 275.000 275.000
Leverandørgjeld 0 2.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 112.000 52.000
Sum kortsiktig gjeld 112.000 53.000
Sum gjeld og egenkapital 300.000 288.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 156.000 209.000
Likviditetsgrad 1 2.4 4.9
Likviditetsgrad 2 0.2 4.5
Soliditet -29.0 -13.9
Resultatgrad -269.6 -1025.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -4.4 -8.2
Total kapitalrentabilitet -20.7 -14.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2011
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2010
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex