Evenstuen Consult As
Juridisk navn:  Evenstuen Consult As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gamle Sjølivei 2 Gamle Sjølivei 2 Fax:
2485 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 816362792
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 11/13/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vilja Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
133.08%
Resultat  
  
-86.96%
Egenkapital  
  
5.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.114.000 907.000 754.000 70.000
Resultat: 24.000 184.000 162.000 76.000
Egenkapital: 357.000 338.000 199.000 77.000
Regnskap for  Evenstuen Consult As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.114.000 907.000 754.000 70.000
Driftskostnader -2.079.000 -724.000 -591.000 6.000
Driftsresultat 35.000 183.000 163.000 76.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 0
Finanskostnader -13.000 0 0 0
Finans -11.000 1.000 0 0
Resultat før skatt 24.000 184.000 162.000 76.000
Skattekostnad -5.000 -44.000 -40.000 -17.000
Årsresultat 19.000 139.000 122.000 59.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 636.000 231.000 209.000 0
Sum omløpsmidler 407.000 522.000 186.000 103.000
Sum eiendeler 1.043.000 753.000 395.000 103.000
Sum opptjent egenkapital 339.000 320.000 181.000 59.000
Sum egenkapital 357.000 338.000 199.000 77.000
Sum langsiktig gjeld 318.000 16.000 65.000 0
Sum kortsiktig gjeld 369.000 400.000 131.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 1.044.000 754.000 395.000 103.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.109.000 907.000 754.000 70.000
Andre inntekter 5.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.114.000 907.000 754.000 70.000
Varekostnad -577.000 -271.000 -184.000 0
Lønninger -611.000 -92.000 -60.000 0
Avskrivning -67.000 -17.000 -13.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -824.000 -344.000 -334.000 6.000
Driftskostnader -2.079.000 -724.000 -591.000 6.000
Driftsresultat 35.000 183.000 163.000 76.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 0
Finanskostnader -13.000 0 0 0
Finans -11.000 1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 19.000 139.000 122.000 59.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 592.000 204.000 171.000 0
Sum varige driftsmidler 592.000 204.000 171.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 44.000 27.000 39.000 0
Sum anleggsmidler 636.000 231.000 209.000 0
Varebeholdning 3.000 34.000 19.000 0
Kundefordringer 280.000 371.000 75.000 28.000
Andre fordringer 30.000 0 -5.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 94.000 118.000 97.000 74.000
Sum omløpsmidler 407.000 522.000 186.000 103.000
Sum eiendeler 1.043.000 753.000 395.000 103.000
Sum opptjent egenkapital 339.000 320.000 181.000 59.000
Sum egenkapital 357.000 338.000 199.000 77.000
Sum avsetninger til forpliktelser 20.000 16.000 10.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 318.000 16.000 65.000 0
Leverandørgjeld 242.000 124.000 93.000 9.000
Betalbar skatt 0 39.000 30.000 17.000
Skyldig offentlige avgifter 22.000 35.000 -8.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 106.000 201.000 16.000 0
Sum kortsiktig gjeld 369.000 400.000 131.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 1.044.000 754.000 395.000 103.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 38.000 122.000 55.000 77.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.3 1.4 4.0
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 1.3 4.0
Soliditet 34.2 44.8 50.4 74.8
Resultatgrad 1.7 20.2 21.6 108.6
Rentedekningsgrad 2.7
Gjeldsgrad 1.9 1.2 1 0.3
Total kapitalrentabilitet 3.5 24.4 41.3 73.8
Signatur
26.02.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex