Eventus Birk Barnehage As
Juridisk navn:  Eventus Birk Barnehage As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98008750
C/O Trygge Barnehager Postboks 420 Søråshøgda 374 Fax: 55546961
5501 Haugesund 5235 Rådal
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 992613610
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 28
Etableringsdato: 4/17/2008
Foretakstype: AS
Tidligere navn: osveien 72 as
Revisor: Lid Revisjon & Rådgivning
Regnskapsfører: Pbl Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
251.87%
Resultat  
  
693.72%
Egenkapital  
  
95.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 17.393.000 4.943.000 0 0 0
Resultat: 1.516.000 191.000 -90.000 -170.000 -255.000
Egenkapital: -59.000 -1.222.000 -1.350.000 -1.263.000 -1.102.000
Regnskap for  Eventus Birk Barnehage As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 17.393.000 4.943.000 0 0 0
Driftskostnader -14.760.000 -4.701.000 -45.000 -28.000 -26.000
Driftsresultat 2.634.000 241.000 -45.000 -28.000 -26.000
Finansinntekter 8.000 0 0 0 0
Finanskostnader -1.126.000 -51.000 -46.000 -142.000 -229.000
Finans -1.118.000 -51.000 -46.000 -142.000 -229.000
Resultat før skatt 1.516.000 191.000 -90.000 -170.000 -255.000
Skattekostnad -353.000 -63.000 4.000 8.000 69.000
Årsresultat 1.162.000 128.000 -87.000 -161.000 -186.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 38.165.000 36.889.000 6.933.000 5.404.000 5.369.000
Sum omløpsmidler 5.009.000 1.403.000 74.000 42.000 42.000
Sum eiendeler 43.174.000 38.292.000 7.007.000 5.446.000 5.411.000
Sum opptjent egenkapital -159.000 -1.322.000 -1.450.000 -1.363.000 -1.202.000
Sum egenkapital -59.000 -1.222.000 -1.350.000 -1.263.000 -1.102.000
Sum langsiktig gjeld 37.192.000 38.065.000 6.850.000 6.705.000 6.498.000
Sum kortsiktig gjeld 6.042.000 1.449.000 1.507.000 4.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 43.175.000 38.292.000 7.007.000 5.446.000 5.411.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.610.000 618.000 0 0 0
Andre inntekter 14.784.000 4.325.000 0 0 0
Driftsinntekter 17.393.000 4.943.000 0 0 0
Varekostnad -369.000 -140.000 0 0 0
Lønninger -11.228.000 -3.509.000 0 0 0
Avskrivning -739.000 -227.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.424.000 -825.000 -45.000 -28.000 -26.000
Driftskostnader -14.760.000 -4.701.000 -45.000 -28.000 -26.000
Driftsresultat 2.634.000 241.000 -45.000 -28.000 -26.000
Finansinntekter 8.000 0 0 0 0
Finanskostnader -1.126.000 -51.000 -46.000 -142.000 -229.000
Finans -1.118.000 -51.000 -46.000 -142.000 -229.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.162.000 128.000 -87.000 -161.000 -186.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 40.000 393.000 456.000 453.000 444.000
Fast eiendom 36.906.000 35.192.000 6.476.000 4.951.000 4.925.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.219.000 1.304.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 38.125.000 36.496.000 6.476.000 4.951.000 4.925.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 38.165.000 36.889.000 6.933.000 5.404.000 5.369.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 11.000 47.000 0 0 0
Andre fordringer 4.202.000 955.000 11.000 28.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 796.000 401.000 63.000 14.000 37.000
Sum omløpsmidler 5.009.000 1.403.000 74.000 42.000 42.000
Sum eiendeler 43.174.000 38.292.000 7.007.000 5.446.000 5.411.000
Sum opptjent egenkapital -159.000 -1.322.000 -1.450.000 -1.363.000 -1.202.000
Sum egenkapital -59.000 -1.222.000 -1.350.000 -1.263.000 -1.102.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 37.192.000 38.065.000 6.850.000 6.705.000 6.498.000
Leverandørgjeld 636.000 301.000 7.000 4.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 536.000 459.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.869.000 689.000 1.500.000 0 13.000
Sum kortsiktig gjeld 6.042.000 1.449.000 1.507.000 4.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 43.175.000 38.292.000 7.007.000 5.446.000 5.411.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.033.000 -46.000 -1.433.000 38.000 27.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1 0 10.5 2.8
Likviditetsgrad 2 0.8 1 0 10.6 2.9
Soliditet -0.1 -3.2 -19.3 -23.2 -20.4
Resultatgrad 15.1 4.9
Rentedekningsgrad 2.3 4.7 -0.2 -0.1
Gjeldsgrad -732.8 -32.3 -6.2 -5.3 -5.9
Total kapitalrentabilitet 6.1 0.6 -0.6 -0.5 -0.5
Signatur
04.07.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex