Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eventus Haugland Barnehage As
Juridisk navn:  Eventus Haugland Barnehage As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55082196
Hauglandsvegen 16 Hauglandsvegen 16 Fax: 55082197
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 987744154
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 12/28/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Lid Revisjon & Rådgivning
Utvikling:
Omsetning  
  
10.17%
Resultat  
  
626.67%
Egenkapital  
  
21.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.818.000 5.281.000 4.916.000 4.668.000 5.597.000
Resultat: 109.000 15.000 95.000 -401.000 299.000
Egenkapital: -377.000 -478.000 -493.000 -588.000 -187.000
Regnskap for  Eventus Haugland Barnehage As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.818.000 5.281.000 4.916.000 4.668.000 5.597.000
Driftskostnader -5.680.000 -5.233.000 -4.788.000 -5.030.000 -5.253.000
Driftsresultat 138.000 49.000 128.000 -363.000 344.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 7.000 11.000
Finanskostnader -31.000 -35.000 -35.000 -45.000 -55.000
Finans -29.000 -33.000 -33.000 -38.000 -44.000
Resultat før skatt 109.000 15.000 95.000 -401.000 299.000
Skattekostnad -8.000 0 0 0 -2.000
Årsresultat 101.000 15.000 95.000 -401.000 297.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.003.000 1.637.000 1.755.000 1.852.000 1.960.000
Sum omløpsmidler 1.710.000 1.040.000 1.233.000 684.000 1.273.000
Sum eiendeler 3.713.000 2.677.000 2.988.000 2.536.000 3.233.000
Sum opptjent egenkapital -479.000 -580.000 -595.000 -690.000 -289.000
Sum egenkapital -377.000 -478.000 -493.000 -588.000 -187.000
Sum langsiktig gjeld 1.970.000 2.057.000 2.143.000 2.227.000 2.298.000
Sum kortsiktig gjeld 2.120.000 1.097.000 1.338.000 897.000 1.121.000
Sum gjeld og egenkapital 3.713.000 2.676.000 2.988.000 2.536.000 3.232.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.818.000 890.000 804.000 726.000 831.000
Andre inntekter 0 4.391.000 4.112.000 3.942.000 4.766.000
Driftsinntekter 5.818.000 5.281.000 4.916.000 4.668.000 5.597.000
Varekostnad -132.000 -107.000 -106.000 -92.000 -84.000
Lønninger -4.267.000 -4.079.000 -4.055.000 -4.321.000 -4.417.000
Avskrivning -121.000 -119.000 -119.000 -120.000 -117.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.160.000 -928.000 -508.000 -497.000 -635.000
Driftskostnader -5.680.000 -5.233.000 -4.788.000 -5.030.000 -5.253.000
Driftsresultat 138.000 49.000 128.000 -363.000 344.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 7.000 11.000
Finanskostnader -31.000 -35.000 -35.000 -45.000 -55.000
Finans -29.000 -33.000 -33.000 -38.000 -44.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 101.000 15.000 95.000 -401.000 297.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.508.000 1.610.000 1.712.000 1.791.000 1.882.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 43.000 27.000 44.000 61.000 78.000
Sum varige driftsmidler 1.552.000 1.637.000 1.755.000 1.852.000 1.960.000
Sum finansielle anleggsmidler 452.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.003.000 1.637.000 1.755.000 1.852.000 1.960.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 38.000 40.000 18.000 39.000 31.000
Andre fordringer 364.000 205.000 164.000 264.000 202.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.308.000 795.000 1.051.000 381.000 1.041.000
Sum omløpsmidler 1.710.000 1.040.000 1.233.000 684.000 1.273.000
Sum eiendeler 3.713.000 2.677.000 2.988.000 2.536.000 3.233.000
Sum opptjent egenkapital -479.000 -580.000 -595.000 -690.000 -289.000
Sum egenkapital -377.000 -478.000 -493.000 -588.000 -187.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.970.000 2.057.000 2.143.000 2.227.000 2.298.000
Leverandørgjeld 191.000 95.000 38.000 31.000 132.000
Betalbar skatt 8.000 0 0 0 2.000
Skyldig offentlige avgifter 312.000 288.000 229.000 257.000 258.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.608.000 715.000 1.071.000 609.000 730.000
Sum kortsiktig gjeld 2.120.000 1.097.000 1.338.000 897.000 1.121.000
Sum gjeld og egenkapital 3.713.000 2.676.000 2.988.000 2.536.000 3.232.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -410.000 -57.000 -105.000 -213.000 152.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 0.9 0.8 1.1
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 0.9 0.8 1.2
Soliditet -10.2 -17.9 -16.5 -23.2 -5.8
Resultatgrad 2.4 0.9 2.6 -7.8 6.1
Rentedekningsgrad 4.5 1.4 3.7 -7.9 6.5
Gjeldsgrad -10.8 -6.6 -7.1 -5.3 -18.3
Total kapitalrentabilitet 3.8 1.9 4.4 -14.0 11.0
Signatur
30.03.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
30.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex