Eventyrberget Foreldrelagsbarnehage Sa
Juridisk navn:  Eventyrberget Foreldrelagsbarnehage Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51640555
Varabergtunet 2 Varabergtunet 2 Fax: 51640557
4051 Sola 4051 Sola
Fylke: Kommune:
Rogaland Sola
Org.nr: 982979250
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 4/13/2000
Foretakstype: SA
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Dataplan Sandnes As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.02%
Resultat  
  
-69.12%
Egenkapital  
  
6.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 11.540.000 11.094.000 9.762.000 9.461.000 9.590.000
Resultat: 336.000 1.088.000 46.000 94.000 837.000
Egenkapital: 5.872.000 5.523.000 4.446.000 4.380.000 4.288.000
Regnskap for  Eventyrberget Foreldrelagsbarnehage Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 11.540.000 11.094.000 9.762.000 9.461.000 9.590.000
Driftskostnader -11.160.000 -9.952.000 -9.652.000 -9.303.000 -8.694.000
Driftsresultat 380.000 1.142.000 109.000 159.000 897.000
Finansinntekter 21.000 12.000 10.000 13.000 47.000
Finanskostnader -64.000 -67.000 -74.000 -78.000 -107.000
Finans -43.000 -55.000 -64.000 -65.000 -60.000
Resultat før skatt 336.000 1.088.000 46.000 94.000 837.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 336.000 1.088.000 46.000 94.000 837.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.698.000 5.030.000 5.341.000 5.480.000 5.823.000
Sum omløpsmidler 7.283.000 6.026.000 4.745.000 4.874.000 4.909.000
Sum eiendeler 11.981.000 11.056.000 10.086.000 10.354.000 10.732.000
Sum opptjent egenkapital 5.680.000 5.343.000 4.256.000 4.210.000 4.116.000
Sum egenkapital 5.872.000 5.523.000 4.446.000 4.380.000 4.288.000
Sum langsiktig gjeld 3.784.000 4.062.000 4.336.000 4.606.000 4.869.000
Sum kortsiktig gjeld 2.325.000 1.471.000 1.304.000 1.368.000 1.575.000
Sum gjeld og egenkapital 11.981.000 11.056.000 10.086.000 10.354.000 10.732.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.871.000 1.852.000 1.701.000 1.673.000 1.579.000
Andre inntekter 9.669.000 9.242.000 8.060.000 7.788.000 8.011.000
Driftsinntekter 11.540.000 11.094.000 9.762.000 9.461.000 9.590.000
Varekostnad -269.000 -274.000 0 0 0
Lønninger -8.881.000 -8.195.000 -8.097.000 -7.878.000 -7.395.000
Avskrivning -332.000 -378.000 -354.000 -343.000 -336.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.678.000 -1.105.000 -1.201.000 -1.082.000 -963.000
Driftskostnader -11.160.000 -9.952.000 -9.652.000 -9.303.000 -8.694.000
Driftsresultat 380.000 1.142.000 109.000 159.000 897.000
Finansinntekter 21.000 12.000 10.000 13.000 47.000
Finanskostnader -64.000 -67.000 -74.000 -78.000 -107.000
Finans -43.000 -55.000 -64.000 -65.000 -60.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 336.000 1.088.000 46.000 94.000 837.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.654.000 4.961.000 5.316.000 5.443.000 5.774.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 44.000 69.000 25.000 36.000 49.000
Sum varige driftsmidler 4.698.000 5.030.000 5.341.000 5.480.000 5.823.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.698.000 5.030.000 5.341.000 5.480.000 5.823.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 25.000 12.000 29.000 1.000 -24.000
Andre fordringer 752.000 544.000 534.000 543.000 429.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.506.000 5.471.000 4.183.000 4.330.000 4.504.000
Sum omløpsmidler 7.283.000 6.026.000 4.745.000 4.874.000 4.909.000
Sum eiendeler 11.981.000 11.056.000 10.086.000 10.354.000 10.732.000
Sum opptjent egenkapital 5.680.000 5.343.000 4.256.000 4.210.000 4.116.000
Sum egenkapital 5.872.000 5.523.000 4.446.000 4.380.000 4.288.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.784.000 4.062.000 4.336.000 4.606.000 4.869.000
Leverandørgjeld 84.000 186.000 95.000 21.000 214.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 653.000 567.000 502.000 477.000 503.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.589.000 718.000 707.000 870.000 858.000
Sum kortsiktig gjeld 2.325.000 1.471.000 1.304.000 1.368.000 1.575.000
Sum gjeld og egenkapital 11.981.000 11.056.000 10.086.000 10.354.000 10.732.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.958.000 4.555.000 3.441.000 3.506.000 3.334.000
Likviditetsgrad 1 3.1 4.1 3.6 3.6 3.1
Likviditetsgrad 2 3.1 4.1 3.6 3.6 3.2
Soliditet 4 5 44.1 42.3 40.0
Resultatgrad 3.3 10.3 1.1 1.7 9.4
Rentedekningsgrad 5.9 1 1.5 2 8.8
Gjeldsgrad 1 1 1.3 1.4 1.5
Total kapitalrentabilitet 3.3 10.4 1.2 1.7 8.8
Signatur
10.09.2020
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
24.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex