Eviate As
Juridisk navn:  Eviate As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56333900
Prinsegården, 1. Etg Ytrebygdsvegen 37 Prinsegården, 1. Etg Ytrebygdsvegen 37 Fax:
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 915438776
Aksjekapital: 130.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/7/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Adolfsen Consulting
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.94%
Resultat  
  
72.22%
Egenkapital  
  
-9.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015
Omsetning: 1.729.000 2.009.000 914.000
Resultat: -40.000 -144.000 -566.000
Egenkapital: -448.000 -410.000 -394.000
Regnskap for  Eviate As
Resultat 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.729.000 2.009.000 914.000
Driftskostnader -1.765.000 -2.154.000 -1.479.000
Driftsresultat -36.000 -144.000 -565.000
Finansinntekter 1.000 0 -1.000
Finanskostnader -4.000 -1.000 0
Finans -3.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt -40.000 -144.000 -566.000
Skattekostnad 2.000 29.000 141.000
Årsresultat -38.000 -115.000 -424.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 460.000 570.000 710.000
Sum omløpsmidler 276.000 484.000 311.000
Sum eiendeler 736.000 1.054.000 1.021.000
Sum opptjent egenkapital -578.000 -540.000 -424.000
Sum egenkapital -448.000 -410.000 -394.000
Sum langsiktig gjeld 405.000 377.000 378.000
Sum kortsiktig gjeld 779.000 1.087.000 1.037.000
Sum gjeld og egenkapital 736.000 1.054.000 1.021.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.727.000 2.009.000 913.000
Andre inntekter 2.000 0 0
Driftsinntekter 1.729.000 2.009.000 914.000
Varekostnad -854.000 -958.000 -421.000
Lønninger -125.000 -760.000 -543.000
Avskrivning -112.000 -112.000 -63.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -674.000 -173.000 -452.000
Driftskostnader -1.765.000 -2.154.000 -1.479.000
Driftsresultat -36.000 -144.000 -565.000
Finansinntekter 1.000 0 -1.000
Finanskostnader -4.000 -1.000 0
Finans -3.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -38.000 -115.000 -424.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 172.000 170.000 141.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 65.000
Driftsløsøre 280.000 392.000 504.000
Sum varige driftsmidler 280.000 392.000 569.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.000 8.000 0
Sum anleggsmidler 460.000 570.000 710.000
Varebeholdning 0 0 151.000
Kundefordringer 206.000 347.000 129.000
Andre fordringer 50.000 111.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 19.000 26.000 31.000
Sum omløpsmidler 276.000 484.000 311.000
Sum eiendeler 736.000 1.054.000 1.021.000
Sum opptjent egenkapital -578.000 -540.000 -424.000
Sum egenkapital -448.000 -410.000 -394.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 405.000 377.000 378.000
Leverandørgjeld 312.000 506.000 701.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 258.000 446.000 72.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 209.000 135.000 263.000
Sum kortsiktig gjeld 779.000 1.087.000 1.037.000
Sum gjeld og egenkapital 736.000 1.054.000 1.021.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -503.000 -603.000 -726.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.4 0.3
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.2
Soliditet -60.9 -38.9 -38.6
Resultatgrad -2.1 -7.2 -61.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.6 -3.6 -3.6
Total kapitalrentabilitet -4.8 -13.7 -55.4
Signatur
12.08.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex