Evie As
Juridisk navn:  Evie As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33321338
Stauperveien 47 Stauperveien 47 Fax: 33401904
3145 Tjøme 3145 Tjøme
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Færder
Org.nr: 950872357
Aksjekapital: 350.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/20/1989
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tønsberg Økonomisenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
-30.95%
Resultat  
  
-66.06%
Egenkapital  
  
26.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.216.000 1.761.000 4.532.000 4.690.000 4.293.000
Resultat: 169.000 498.000 -7.000 -148.000 -173.000
Egenkapital: 815.000 646.000 148.000 155.000 2.000
Regnskap for  Evie As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.216.000 1.761.000 4.532.000 4.690.000 4.293.000
Driftskostnader -1.046.000 -1.241.000 -4.532.000 -4.827.000 -4.469.000
Driftsresultat 169.000 520.000 -1.000 -137.000 -175.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 3.000
Finanskostnader 0 -22.000 -6.000 -12.000 -1.000
Finans 0 -22.000 -6.000 -11.000 2.000
Resultat før skatt 169.000 498.000 -7.000 -148.000 -173.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -28.000
Årsresultat 169.000 498.000 -7.000 -148.000 -201.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 701.000 0 58.000 91.000 128.000
Sum omløpsmidler 132.000 760.000 579.000 670.000 488.000
Sum eiendeler 833.000 760.000 637.000 761.000 616.000
Sum opptjent egenkapital 465.000 296.000 -202.000 -195.000 -848.000
Sum egenkapital 815.000 646.000 148.000 155.000 2.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 18.000 114.000 489.000 607.000 614.000
Sum gjeld og egenkapital 833.000 760.000 637.000 762.000 616.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.216.000 1.019.000 4.532.000 4.690.000 4.293.000
Andre inntekter 0 742.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.216.000 1.761.000 4.532.000 4.690.000 4.293.000
Varekostnad -826.000 -337.000 -1.613.000 -1.633.000 -1.633.000
Lønninger -127.000 -375.000 -1.564.000 -1.975.000 -1.687.000
Avskrivning 0 0 -33.000 -37.000 -36.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -93.000 -529.000 -1.322.000 -1.182.000 -1.113.000
Driftskostnader -1.046.000 -1.241.000 -4.532.000 -4.827.000 -4.469.000
Driftsresultat 169.000 520.000 -1.000 -137.000 -175.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 3.000
Finanskostnader 0 -22.000 -6.000 -12.000 -1.000
Finans 0 -22.000 -6.000 -11.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 169.000 498.000 -7.000 -148.000 -201.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 58.000 91.000 128.000
Sum varige driftsmidler 0 0 58.000 91.000 128.000
Sum finansielle anleggsmidler 701.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 701.000 0 58.000 91.000 128.000
Varebeholdning 0 0 51.000 49.000 43.000
Kundefordringer 0 0 28.000 42.000 22.000
Andre fordringer 123.000 721.000 316.000 161.000 111.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.000 39.000 183.000 339.000 312.000
Sum omløpsmidler 132.000 760.000 579.000 670.000 488.000
Sum eiendeler 833.000 760.000 637.000 761.000 616.000
Sum opptjent egenkapital 465.000 296.000 -202.000 -195.000 -848.000
Sum egenkapital 815.000 646.000 148.000 155.000 2.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 11.000 11.000 132.000 201.000 341.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 32.000 239.000 239.000 179.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 71.000 119.000 167.000 94.000
Sum kortsiktig gjeld 18.000 114.000 489.000 607.000 614.000
Sum gjeld og egenkapital 833.000 760.000 637.000 762.000 616.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 114.000 646.000 90.000 63.000 -126.000
Likviditetsgrad 1 7.3 6.7 1.2 1 0.8
Likviditetsgrad 2 7.3 6.7 1.1 1 0.8
Soliditet 97.8 8 23.2 20.3 0.3
Resultatgrad 13.9 29.5 -2.9 -4.1
Rentedekningsgrad 23.6 -0.2 -11.4 -172.0
Gjeldsgrad 0 0.2 3.3 3.9 307.0
Total kapitalrentabilitet 20.3 68.4 -0.2 -17.8 -27.9
Signatur
19.04.2017
Prokurister
31.08.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex