Evondos As
Juridisk navn:  Evondos As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22600019
Gaustadalléen 21 Gaustadalléen 21 Fax:
0349 Oslo 349 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 914212936
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 8/14/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
59.9%
Resultat  
  
105.72%
Egenkapital  
  
0.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 36.038.000 22.538.000 10.488.000 3.598.000 576.000
Resultat: 59.000 -1.032.000 -5.126.000 -4.790.000 -519.000
Egenkapital: 6.213.000 6.154.000 7.186.000 33.000 -503.000
Regnskap for  Evondos As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 36.038.000 22.538.000 10.488.000 3.598.000 576.000
Driftskostnader -35.985.000 -23.576.000 -15.615.000 -8.347.000 -1.094.000
Driftsresultat 53.000 -1.040.000 -5.127.000 -4.748.000 -518.000
Finansinntekter 6.000 8.000 3.000 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 -42.000 -1.000
Finans 6.000 8.000 2.000 -42.000 -1.000
Resultat før skatt 59.000 -1.032.000 -5.126.000 -4.790.000 -519.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 59.000 -1.032.000 -5.126.000 -4.790.000 -519.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 47.000 21.000 11.000 26.000 41.000
Sum omløpsmidler 15.990.000 12.908.000 11.521.000 1.416.000 908.000
Sum eiendeler 16.037.000 12.929.000 11.532.000 1.442.000 949.000
Sum opptjent egenkapital -11.442.000 -11.501.000 -10.445.000 -5.320.000 -530.000
Sum egenkapital 6.213.000 6.154.000 7.186.000 33.000 -503.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.824.000 6.775.000 4.346.000 1.409.000 1.452.000
Sum gjeld og egenkapital 16.037.000 12.929.000 11.532.000 1.442.000 949.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 36.038.000 22.538.000 10.488.000 3.598.000 576.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 36.038.000 22.538.000 10.488.000 3.598.000 576.000
Varekostnad -23.780.000 -14.668.000 -7.482.000 -2.845.000 -323.000
Lønninger -8.257.000 -5.588.000 -4.733.000 -3.352.000 -476.000
Avskrivning -17.000 -20.000 -15.000 -15.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.931.000 -3.300.000 -3.385.000 -2.135.000 -291.000
Driftskostnader -35.985.000 -23.576.000 -15.615.000 -8.347.000 -1.094.000
Driftsresultat 53.000 -1.040.000 -5.127.000 -4.748.000 -518.000
Finansinntekter 6.000 8.000 3.000 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 -42.000 -1.000
Finans 6.000 8.000 2.000 -42.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 59.000 -1.032.000 -5.126.000 -4.790.000 -519.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 47.000 21.000 11.000 26.000 41.000
Sum varige driftsmidler 47.000 21.000 11.000 26.000 41.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 47.000 21.000 11.000 26.000 41.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.483.000 3.561.000 3.361.000 547.000 369.000
Andre fordringer 43.000 106.000 68.000 69.000 372.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.464.000 9.240.000 8.091.000 801.000 168.000
Sum omløpsmidler 15.990.000 12.908.000 11.521.000 1.416.000 908.000
Sum eiendeler 16.037.000 12.929.000 11.532.000 1.442.000 949.000
Sum opptjent egenkapital -11.442.000 -11.501.000 -10.445.000 -5.320.000 -530.000
Sum egenkapital 6.213.000 6.154.000 7.186.000 33.000 -503.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.955.000 3.983.000 1.369.000 442.000 452.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.006.000 588.000 393.000 263.000 60.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.863.000 2.204.000 2.583.000 704.000 940.000
Sum kortsiktig gjeld 9.824.000 6.775.000 4.346.000 1.409.000 1.452.000
Sum gjeld og egenkapital 16.037.000 12.929.000 11.532.000 1.442.000 949.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.166.000 6.133.000 7.175.000 7.000 -544.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.9 2.7 1 0.6
Likviditetsgrad 2 1.6 1.9 2.7 1 0.7
Soliditet 38.7 47.6 62.3 2.3 -53.0
Resultatgrad 0.1 -4.6 -48.9 -89.9
Rentedekningsgrad -518.0
Gjeldsgrad 1.6 1.1 0.6 42.7 -2.9
Total kapitalrentabilitet 0.4 -44.4 -329.3 -54.6
Signatur
14.07.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex