Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ewos Innovation AS
Juridisk navn:  Ewos Innovation AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51611700
Postboks 153 Fax: 51611710
6901 Florø 4335 Dirdal
Fylke: Kommune:
Rogaland Gjesdal
Org.nr: 911501252
Aksjekapital: 23.362.500 NOK
Antall ansatte: 71
Etableringsdato: 10/18/1975
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
20.5%
Resultat  
  
-222.43%
Egenkapital  
  
-3.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 198.802.000 164.975.000 383.297.000 383.297.000 170.981.000
Resultat: -5.884.000 4.806.000 135.988.000 135.988.000 4.075.000
Egenkapital: 103.957.000 107.616.000 143.116.000 143.116.000 91.665.000
Regnskap for  Ewos Innovation AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 198.802.000 164.975.000 383.297.000 383.297.000 170.981.000
Driftskostnader -204.472.000 -163.795.000 -258.208.000 -258.208.000 -167.120.000
Driftsresultat -5.669.000 1.180.000 125.089.000 125.089.000 3.861.000
Finansinntekter 1.802.000 4.649.000 11.678.000 11.678.000 1.728.000
Finanskostnader -2.017.000 -1.023.000 -780.000 -780.000 -1.514.000
Finans -215.000 3.626.000 10.898.000 10.898.000 214.000
Resultat før skatt -5.884.000 4.806.000 135.988.000 135.988.000 4.075.000
Skattekostnad 2.226.000 694.000 -33.489.000 -33.489.000 -553.000
Årsresultat -3.659.000 5.500.000 102.499.000 102.499.000 3.522.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 49.564.000 47.457.000 40.518.000 40.518.000 52.307.000
Sum omløpsmidler 150.860.000 139.998.000 225.088.000 225.088.000 133.731.000
Sum eiendeler 200.424.000 187.455.000 265.606.000 265.606.000 186.038.000
Sum opptjent egenkapital 36.955.000 40.613.000 76.113.000 76.113.000 24.662.000
Sum egenkapital 103.957.000 107.616.000 143.116.000 143.116.000 91.665.000
Sum langsiktig gjeld 19.294.000 21.520.000 22.832.000 22.832.000 7.996.000
Sum kortsiktig gjeld 77.172.000 58.319.000 99.658.000 99.658.000 86.377.000
Sum gjeld og egenkapital 200.424.000 187.455.000 265.606.000 265.606.000 186.038.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 151.182.000 104.612.000 265.535.000 265.535.000 168.245.000
Andre inntekter 47.620.000 60.363.000 117.762.000 117.762.000 2.736.000
Driftsinntekter 198.802.000 164.975.000 383.297.000 383.297.000 170.981.000
Varekostnad -111.797.000 -63.799.000 -101.852.000 -101.852.000 -45.709.000
Lønninger -54.456.000 -51.753.000 -73.291.000 -73.291.000 -50.947.000
Avskrivning -7.211.000 -6.857.000 -10.937.000 -10.937.000 -7.446.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -31.008.000 -41.386.000 -72.128.000 -72.128.000 -63.018.000
Driftskostnader -204.472.000 -163.795.000 -258.208.000 -258.208.000 -167.120.000
Driftsresultat -5.669.000 1.180.000 125.089.000 125.089.000 3.861.000
Finansinntekter 1.802.000 4.649.000 11.678.000 11.678.000 1.728.000
Finanskostnader -2.017.000 -1.023.000 -780.000 -780.000 -1.514.000
Finans -215.000 3.626.000 10.898.000 10.898.000 214.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.659.000 5.500.000 102.499.000 102.499.000 3.522.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 10.000.000
Fast eiendom 18.581.000 20.460.000 12.244.000 12.244.000 13.344.000
Maskiner anlegg 27.035.000 23.730.000 24.642.000 24.642.000 27.061.000
Driftsløsøre 3.845.000 3.163.000 3.507.000 3.507.000 1.799.000
Sum varige driftsmidler 49.461.000 47.354.000 40.393.000 40.393.000 42.204.000
Sum finansielle anleggsmidler 103.000 103.000 125.000 125.000 103.000
Sum anleggsmidler 49.564.000 47.457.000 40.518.000 40.518.000 52.307.000
Varebeholdning 62.141.000 40.876.000 14.018.000 14.018.000 53.273.000
Kundefordringer 2.872.000 9.957.000 12.602.000 12.602.000 50.824.000
Andre fordringer 85.847.000 66.593.000 155.778.000 155.778.000 11.405.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 22.572.000 42.689.000 42.689.000 18.229.000
Sum omløpsmidler 150.860.000 139.998.000 225.088.000 225.088.000 133.731.000
Sum eiendeler 200.424.000 187.455.000 265.606.000 265.606.000 186.038.000
Sum opptjent egenkapital 36.955.000 40.613.000 76.113.000 76.113.000 24.662.000
Sum egenkapital 103.957.000 107.616.000 143.116.000 143.116.000 91.665.000
Sum avsetninger til forpliktelser 19.294.000 21.520.000 22.214.000 22.214.000 7.996.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 16.387.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 19.294.000 21.520.000 22.832.000 22.832.000 7.996.000
Leverandørgjeld 2.333.000 39.288.000 12.363.000 12.363.000 57.993.000
Betalbar skatt -6.000 0 0 0 3.506.000
Skyldig offentlige avgifter 8.275.000 2.644.000 2.371.000 2.371.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 66.570.000 0 84.923.000 84.923.000 24.878.000
Sum kortsiktig gjeld 77.172.000 58.319.000 99.658.000 99.658.000 86.377.000
Sum gjeld og egenkapital 200.424.000 187.455.000 265.606.000 265.606.000 186.038.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 73.688.000 81.679.000 125.430.000 125.430.000 47.354.000
Likviditetsgrad 1 2 2.4 2.3 2.3 1.5
Likviditetsgrad 2 1.1 1.7 2.1 2.2 1.0
Soliditet 51.9 57.4 53.9 53.9 49.3
Resultatgrad -2.9 0.7 32.6 32.6 2.3
Rentedekningsgrad -2.8 1.2 160.4 175.3 3.7
Gjeldsgrad 0.9 0.7 0.9 0.9 1.0
Total kapitalrentabilitet -1.9 3.1 51.5 51.5 3.0
Signatur
26.01.2017
STYRETS LEDER ALENE. TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.01.2017
PROKURA HVER FOR SEG
HAUKÅS HELGE
URDAHL ELISABETH SIVERTSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex