Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Exacte Regnskap As
Juridisk navn:  Exacte Regnskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71184444
Postboks 112 Stadionvegen 2 Fax: 71184466
6399 Vestnes 6390 Vestnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Vestnes
Org.nr: 892244472
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/11/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Bugge Revisjonskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
15.53%
Resultat  
  
115.66%
Egenkapital  
  
11.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 3.622.000 3.135.000 3.412.000 2.610.000 2.687.000
Resultat: 179.000 83.000 288.000 171.000 211.000
Egenkapital: 717.000 642.000 580.000 420.000 345.000
Regnskap for  Exacte Regnskap As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 3.622.000 3.135.000 3.412.000 2.610.000 2.687.000
Driftskostnader -3.446.000 -3.055.000 -3.127.000 -2.448.000 -2.476.000
Driftsresultat 176.000 80.000 286.000 162.000 212.000
Finansinntekter 4.000 6.000 3.000 11.000 2.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -1.000 -1.000 -2.000
Finans 3.000 4.000 2.000 10.000 0
Resultat før skatt 179.000 83.000 288.000 171.000 211.000
Skattekostnad -44.000 -21.000 -79.000 -46.000 -62.000
Årsresultat 135.000 62.000 210.000 125.000 149.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 92.000 67.000 66.000 95.000 70.000
Sum omløpsmidler 1.469.000 1.235.000 1.319.000 816.000 992.000
Sum eiendeler 1.561.000 1.302.000 1.385.000 911.000 1.062.000
Sum opptjent egenkapital 617.000 542.000 480.000 320.000 245.000
Sum egenkapital 717.000 642.000 580.000 420.000 345.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 844.000 660.000 805.000 491.000 716.000
Sum gjeld og egenkapital 1.561.000 1.302.000 1.385.000 911.000 1.061.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.604.000 3.135.000 3.412.000 2.610.000 2.687.000
Andre inntekter 18.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.622.000 3.135.000 3.412.000 2.610.000 2.687.000
Varekostnad 0 0 0 0 -3.000
Lønninger -2.490.000 -2.068.000 -2.347.000 -1.763.000 -1.812.000
Avskrivning -27.000 -23.000 -24.000 -21.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -929.000 -964.000 -756.000 -664.000 -641.000
Driftskostnader -3.446.000 -3.055.000 -3.127.000 -2.448.000 -2.476.000
Driftsresultat 176.000 80.000 286.000 162.000 212.000
Finansinntekter 4.000 6.000 3.000 11.000 2.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -1.000 -1.000 -2.000
Finans 3.000 4.000 2.000 10.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -60.000 0 -50.000 -50.000 -50.000
Årsresultat 135.000 62.000 210.000 125.000 149.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 16.000 9.000 11.000 17.000 37.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 75.000 58.000 55.000 78.000 32.000
Sum varige driftsmidler 75.000 58.000 55.000 78.000 32.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 92.000 67.000 66.000 95.000 70.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.033.000 925.000 985.000 589.000 640.000
Andre fordringer 26.000 33.000 15.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 410.000 276.000 319.000 227.000 352.000
Sum omløpsmidler 1.469.000 1.235.000 1.319.000 816.000 992.000
Sum eiendeler 1.561.000 1.302.000 1.385.000 911.000 1.062.000
Sum opptjent egenkapital 617.000 542.000 480.000 320.000 245.000
Sum egenkapital 717.000 642.000 580.000 420.000 345.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 82.000 99.000 79.000 92.000 70.000
Betalbar skatt 52.000 19.000 73.000 26.000 64.000
Skyldig offentlige avgifter 351.000 291.000 335.000 193.000 343.000
Utbytte -60.000 0 -50.000 -50.000 -50.000
Annen kortsiktig gjeld 299.000 252.000 268.000 130.000 188.000
Sum kortsiktig gjeld 844.000 660.000 805.000 491.000 716.000
Sum gjeld og egenkapital 1.561.000 1.302.000 1.385.000 911.000 1.061.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 625.000 575.000 514.000 325.000 276.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.9 1.6 1.7 1.4
Likviditetsgrad 2 1.7 1.9 1.7 1.7 1.4
Soliditet 45.9 49.3 41.9 46.1 32.5
Resultatgrad 4.9 2.6 8.4 6.2 7.9
Rentedekningsgrad 1 4 289.0 173.0 107.0
Gjeldsgrad 1.2 1 1.4 1.2 2.1
Total kapitalrentabilitet 11.5 6.6 20.9 19.0 20.2
Signatur
14.10.2010
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex