Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Exevity As
Juridisk navn:  Exevity As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Provida As Postboks 1416 Vika 6. Etasje Karenslyst Allé 53 Fax:
0115 Oslo 279 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 815979672
Aksjekapital: 3.955.000 NOK
Etableringsdato: 9/9/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tet Regnskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-447.55%
Egenkapital  
  
-270.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 411.000 0 0 0
Resultat: -6.932.000 -1.266.000 -522.000 -425.000
Egenkapital: -4.751.000 2.792.000 3.287.000 3.683.000
Regnskap for  Exevity As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 411.000 0 0 0
Driftskostnader -1.427.000 -785.000 -76.000 -144.000
Driftsresultat -1.016.000 -785.000 -76.000 -144.000
Finansinntekter -25.000 27.000 231.000 111.000
Finanskostnader -5.890.000 -508.000 -678.000 -392.000
Finans -5.915.000 -481.000 -447.000 -281.000
Resultat før skatt -6.932.000 -1.266.000 -522.000 -425.000
Skattekostnad -472.000 120.000 126.000 100.000
Årsresultat -7.404.000 -1.146.000 -396.000 -325.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.020.000 9.657.000 9.521.000 7.238.000
Sum omløpsmidler 1.392.000 2.760.000 2.322.000 1.428.000
Sum eiendeler 5.412.000 12.417.000 11.843.000 8.666.000
Sum opptjent egenkapital -8.706.000 -1.088.000 -463.000 -67.000
Sum egenkapital -4.751.000 2.792.000 3.287.000 3.683.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.163.000 9.625.000 8.556.000 4.983.000
Sum gjeld og egenkapital 5.412.000 12.417.000 11.843.000 8.666.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 411.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 411.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -632.000 -16.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -795.000 -769.000 -76.000 -144.000
Driftskostnader -1.427.000 -785.000 -76.000 -144.000
Driftsresultat -1.016.000 -785.000 -76.000 -144.000
Finansinntekter -25.000 27.000 231.000 111.000
Finanskostnader -5.890.000 -508.000 -678.000 -392.000
Finans -5.915.000 -481.000 -447.000 -281.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -7.404.000 -1.146.000 -396.000 -325.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 868.000 549.000 413.000 176.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.152.000 9.108.000 9.108.000 7.062.000
Sum anleggsmidler 4.020.000 9.657.000 9.521.000 7.238.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 411.000 0 0 0
Andre fordringer 981.000 2.501.000 2.321.000 1.428.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 259.000 2.000 0
Sum omløpsmidler 1.392.000 2.760.000 2.322.000 1.428.000
Sum eiendeler 5.412.000 12.417.000 11.843.000 8.666.000
Sum opptjent egenkapital -8.706.000 -1.088.000 -463.000 -67.000
Sum egenkapital -4.751.000 2.792.000 3.287.000 3.683.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 35.000 2.000 35.000 14.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 155.000 0 0 12.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.974.000 9.623.000 8.521.000 4.957.000
Sum kortsiktig gjeld 10.163.000 9.625.000 8.556.000 4.983.000
Sum gjeld og egenkapital 5.412.000 12.417.000 11.843.000 8.666.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -8.771.000 -6.865.000 -6.234.000 -3.555.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.3 0.3 0.3
Likviditetsgrad 2 0.1 0.3 0.3 0.3
Soliditet -87.8 22.5 27.8 42.5
Resultatgrad -247.2
Rentedekningsgrad -0.2 -1.5 -0.1 -0.4
Gjeldsgrad -2.1 3.4 2.6 1.4
Total kapitalrentabilitet -19.2 -6.1 1.3 -0.4
Signatur
23.07.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex