Exigo Eiendommer As
Juridisk navn:  Exigo Eiendommer As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hummeldalsvegen 10 Hummeldalsvegen 10 Fax:
2414 Elverum 2414 Elverum
Fylke: Kommune:
Innlandet Elverum
Org.nr: 918895027
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/4/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Elverum Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.33%
Resultat  
  
-17.14%
Egenkapital  
  
15.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 220.000 240.000 160.000
Resultat: 58.000 70.000 57.000
Egenkapital: 346.000 300.000 246.000
Regnskap for  Exigo Eiendommer As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 220.000 240.000 160.000
Driftskostnader -125.000 -133.000 -75.000
Driftsresultat 95.000 107.000 86.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0
Finanskostnader -38.000 -39.000 -29.000
Finans -36.000 -38.000 -29.000
Resultat før skatt 58.000 70.000 57.000
Skattekostnad -13.000 -16.000 -12.000
Årsresultat 46.000 54.000 45.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 953.000 1.006.000 1.030.000
Sum omløpsmidler 218.000 166.000 139.000
Sum eiendeler 1.171.000 1.172.000 1.169.000
Sum opptjent egenkapital 144.000 99.000 45.000
Sum egenkapital 346.000 300.000 246.000
Sum langsiktig gjeld 696.000 791.000 884.000
Sum kortsiktig gjeld 128.000 81.000 38.000
Sum gjeld og egenkapital 1.170.000 1.173.000 1.169.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 220.000 240.000 160.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 220.000 240.000 160.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -53.000 -54.000 -40.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -72.000 -79.000 -35.000
Driftskostnader -125.000 -133.000 -75.000
Driftsresultat 95.000 107.000 86.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0
Finanskostnader -38.000 -39.000 -29.000
Finans -36.000 -38.000 -29.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 46.000 54.000 45.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 918.000 962.000 1.009.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 35.000 45.000 21.000
Sum varige driftsmidler 953.000 1.006.000 1.030.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 953.000 1.006.000 1.030.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 3.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 218.000 163.000 134.000
Sum omløpsmidler 218.000 166.000 139.000
Sum eiendeler 1.171.000 1.172.000 1.169.000
Sum opptjent egenkapital 144.000 99.000 45.000
Sum egenkapital 346.000 300.000 246.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 4.000 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 56.000 56.000 5.000
Sum langsiktig gjeld 696.000 791.000 884.000
Leverandørgjeld 7.000 0 0
Betalbar skatt 13.000 16.000 9.000
Skyldig offentlige avgifter 51.000 9.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 25.000
Sum kortsiktig gjeld 128.000 81.000 38.000
Sum gjeld og egenkapital 1.170.000 1.173.000 1.169.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 90.000 85.000 101.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2 3.7
Likviditetsgrad 2 1.7 2 3.7
Soliditet 29.6 25.6 21.1
Resultatgrad 43.2 44.6 53.8
Rentedekningsgrad 2.5 2.7 3
Gjeldsgrad 2.4 2.9 3.7
Total kapitalrentabilitet 8.3 9.2 7.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex