Exo Invest AS
Juridisk navn:  Exo Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hosleveien 164 Hosleveien 164 Fax: 67141399
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 984537697
Aksjekapital: 1.160.000 NOK
Etableringsdato: 9/25/2002
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Alfa Omega Regnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-74.8%
Egenkapital  
  
6.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 310.000 1.230.000 -834.000 209.000 22.000
Egenkapital: 4.873.000 4.564.000 3.334.000 3.768.000 3.559.000
Regnskap for  Exo Invest AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -39.000 -53.000 -30.000 -32.000 -30.000
Driftsresultat -39.000 -53.000 -30.000 -32.000 -30.000
Finansinntekter 385.000 1.930.000 -757.000 285.000 97.000
Finanskostnader -36.000 -646.000 -47.000 -43.000 -44.000
Finans 349.000 1.284.000 -804.000 242.000 53.000
Resultat før skatt 310.000 1.230.000 -834.000 209.000 22.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 310.000 1.230.000 -834.000 209.000 22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.558.000 3.523.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 118.000 1.844.000 4.687.000 4.493.000 4.291.000
Sum eiendeler 5.676.000 5.367.000 4.687.000 4.493.000 4.291.000
Sum opptjent egenkapital 2.762.000 2.452.000 1.222.000 2.056.000 1.847.000
Sum egenkapital 4.873.000 4.564.000 3.334.000 3.768.000 3.559.000
Sum langsiktig gjeld 800.000 800.000 1.349.000 722.000 729.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000 4.000 4.000 3.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 5.676.000 5.368.000 4.687.000 4.493.000 4.291.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -39.000 -53.000 -30.000 -32.000 -30.000
Driftskostnader -39.000 -53.000 -30.000 -32.000 -30.000
Driftsresultat -39.000 -53.000 -30.000 -32.000 -30.000
Finansinntekter 385.000 1.930.000 -757.000 285.000 97.000
Finanskostnader -36.000 -646.000 -47.000 -43.000 -44.000
Finans 349.000 1.284.000 -804.000 242.000 53.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 310.000 1.230.000 -834.000 209.000 22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.558.000 3.523.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.558.000 3.523.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 4.000 0
Sum investeringer 0 1.802.000 4.527.000 4.468.000 4.261.000
Kasse, bank 118.000 43.000 160.000 21.000 30.000
Sum omløpsmidler 118.000 1.844.000 4.687.000 4.493.000 4.291.000
Sum eiendeler 5.676.000 5.367.000 4.687.000 4.493.000 4.291.000
Sum opptjent egenkapital 2.762.000 2.452.000 1.222.000 2.056.000 1.847.000
Sum egenkapital 4.873.000 4.564.000 3.334.000 3.768.000 3.559.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 800.000 800.000 1.349.000 722.000 729.000
Leverandørgjeld 0 1.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 3.000 4.000 3.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000 4.000 4.000 3.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 5.676.000 5.368.000 4.687.000 4.493.000 4.291.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 116.000 1.840.000 4.683.000 4.490.000 4.288.000
Likviditetsgrad 1 5 4 1171.8 1497.7 1430.3
Likviditetsgrad 2 5 4 1171.8 1497.7 1430.4
Soliditet 85.9 8 71.1 83.9 82.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -1.1 -0.1 -16.7 5.9 1.5
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 6.1 3 -16.8 5.6 1.6
Signatur
23.12.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
23.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex