Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Expo Team AS
Juridisk navn:  Expo Team AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22832720
Beddingen 26 Beddingen 26 Fax: 22832989
0250 Oslo 250 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 935566754
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/4/1984 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
22.11%
Resultat  
  
-53.33%
Egenkapital  
  
-61.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 232.000 190.000 346.000 303.000 215.000
Resultat: -92.000 -60.000 39.000 54.000 47.000
Egenkapital: 102.000 264.000 324.000 300.000 246.000
Regnskap for  Expo Team AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 232.000 190.000 346.000 303.000 215.000
Driftskostnader -324.000 -250.000 -307.000 -249.000 -168.000
Driftsresultat -92.000 -60.000 38.000 54.000 47.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -92.000 -60.000 39.000 54.000 47.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -92.000 -60.000 39.000 54.000 47.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 103.000 267.000 343.000 301.000 246.000
Sum eiendeler 103.000 267.000 343.000 301.000 246.000
Sum opptjent egenkapital 0 164.000 0 0 146.000
Sum egenkapital 102.000 264.000 324.000 300.000 246.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 3.000 20.000 1.000 0
Sum gjeld og egenkapital 103.000 267.000 344.000 301.000 246.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 232.000 190.000 346.000 303.000 215.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 232.000 190.000 346.000 303.000 215.000
Varekostnad -15.000 -30.000 -38.000 -95.000 -14.000
Lønninger -7.000 0 -3.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -302.000 -220.000 -266.000 -154.000 -154.000
Driftskostnader -324.000 -250.000 -307.000 -249.000 -168.000
Driftsresultat -92.000 -60.000 38.000 54.000 47.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -92.000 -60.000 39.000 54.000 47.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 16.000 17.000 14.000 1.000 0
Andre fordringer 26.000 28.000 0 46.000 54.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 61.000 222.000 330.000 253.000 192.000
Sum omløpsmidler 103.000 267.000 343.000 301.000 246.000
Sum eiendeler 103.000 267.000 343.000 301.000 246.000
Sum opptjent egenkapital 0 164.000 0 0 146.000
Sum egenkapital 102.000 264.000 324.000 300.000 246.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 0 1.000 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 15.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 3.000 4.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 3.000 20.000 1.000 0
Sum gjeld og egenkapital 103.000 267.000 344.000 301.000 246.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 102.000 264.000 323.000 300.000 246.000
Likviditetsgrad 1 1 8 17.1 3
Likviditetsgrad 2 1 8 17.1 3 0.0
Soliditet 9 98.9 94.2 99.7 100.0
Resultatgrad -39.7 -31.6 1 17.8 21.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -89.3 -22.5 1 17.9 19.1
Signatur
15.11.2007
DAGLIG LEDER.
Prokurister
15.11.2007
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex