Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Følling AS
Juridisk navn:  Følling AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90850801
Hundhammervegen 15 Hundhammervegen 15 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 960866568
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 4/30/1991
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Alpha Aksepta As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.35%
Resultat  
  
-130.43%
Egenkapital  
  
-34.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.440.000 1.445.000 1.220.000 1.212.000 1.463.000
Resultat: -7.000 23.000 53.000 -68.000 -131.000
Egenkapital: -31.000 -23.000 -38.000 -74.000 -17.000
Regnskap for  Følling AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.440.000 1.445.000 1.220.000 1.212.000 1.463.000
Driftskostnader -1.445.000 -1.421.000 -1.167.000 -1.279.000 -1.593.000
Driftsresultat -6.000 24.000 53.000 -68.000 -130.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0 -1.000
Finans -1.000 -1.000 0 0 -1.000
Resultat før skatt -7.000 23.000 53.000 -68.000 -131.000
Skattekostnad -1.000 -8.000 -17.000 12.000 33.000
Årsresultat -7.000 15.000 36.000 -56.000 -98.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 77.000 57.000 69.000 135.000 94.000
Sum omløpsmidler 166.000 190.000 229.000 177.000 192.000
Sum eiendeler 243.000 247.000 298.000 312.000 286.000
Sum opptjent egenkapital -131.000 -123.000 -138.000 -174.000 -117.000
Sum egenkapital -31.000 -23.000 -38.000 -74.000 -17.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 274.000 271.000 337.000 385.000 303.000
Sum gjeld og egenkapital 243.000 248.000 299.000 311.000 286.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.417.000 1.427.000 1.210.000 1.193.000 1.425.000
Andre inntekter 23.000 18.000 9.000 18.000 38.000
Driftsinntekter 1.440.000 1.445.000 1.220.000 1.212.000 1.463.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -947.000 -880.000 -695.000 -742.000 -984.000
Avskrivning -8.000 -4.000 -19.000 -19.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -490.000 -537.000 -453.000 -518.000 -600.000
Driftskostnader -1.445.000 -1.421.000 -1.167.000 -1.279.000 -1.593.000
Driftsresultat -6.000 24.000 53.000 -68.000 -130.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0 -1.000
Finans -1.000 -1.000 0 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 15.000 36.000 -56.000 -98.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 50.000 51.000 59.000 76.000 65.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 27.000 6.000 10.000 59.000 30.000
Sum varige driftsmidler 27.000 6.000 10.000 59.000 30.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 77.000 57.000 69.000 135.000 94.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 54.000 87.000 133.000 108.000 129.000
Andre fordringer 89.000 53.000 76.000 46.000 38.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 23.000 50.000 21.000 24.000 25.000
Sum omløpsmidler 166.000 190.000 229.000 177.000 192.000
Sum eiendeler 243.000 247.000 298.000 312.000 286.000
Sum opptjent egenkapital -131.000 -123.000 -138.000 -174.000 -117.000
Sum egenkapital -31.000 -23.000 -38.000 -74.000 -17.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 21.000 29.000 18.000 24.000 12.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 98.000 134.000 85.000 70.000 101.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 154.000 108.000 233.000 292.000 190.000
Sum kortsiktig gjeld 274.000 271.000 337.000 385.000 303.000
Sum gjeld og egenkapital 243.000 248.000 299.000 311.000 286.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -108.000 -81.000 -108.000 -208.000 -111.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.7 0.7 0.5 0.6
Likviditetsgrad 2 0.6 0.7 0.7 0.5 0.7
Soliditet -12.8 -9.3 -12.7 -23.8 -5.9
Resultatgrad -0.4 1.7 4.3 -5.6 -8.9
Rentedekningsgrad 2 -130.0
Gjeldsgrad -8.8 -11.8 -8.9 -5.2 -17.8
Total kapitalrentabilitet -2.5 9.7 17.7 -21.9 -45.5
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex