Førde Legesenter AS
Juridisk navn:  Førde Legesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53747070
Fax: 53747071
5555 Førde I Hordaland 5555 Førde I Hordaland
Fylke: Kommune:
Vestland Sveio
Org.nr: 977167701
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/2/1997 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hagland Finans As
Utvikling:
Omsetning  
  
68.16%
Resultat  
  
13100%
Egenkapital  
  
20.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 787.000 468.000 468.000 468.000 467.000
Resultat: 520.000 -4.000 154.000 96.000 187.000
Egenkapital: 2.610.000 2.172.000 2.193.000 2.066.000 1.992.000
Regnskap for  Førde Legesenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 787.000 468.000 468.000 468.000 467.000
Driftskostnader -422.000 -439.000 -388.000 -405.000 -285.000
Driftsresultat 364.000 29.000 80.000 63.000 182.000
Finansinntekter 159.000 14.000 74.000 34.000 35.000
Finanskostnader -4.000 -47.000 -1.000 -1.000 -30.000
Finans 155.000 -33.000 73.000 33.000 5.000
Resultat før skatt 520.000 -4.000 154.000 96.000 187.000
Skattekostnad -81.000 -17.000 -27.000 -23.000 -61.000
Årsresultat 438.000 -21.000 127.000 74.000 126.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 687.000 830.000 958.000 1.109.000 1.214.000
Sum omløpsmidler 1.978.000 1.414.000 1.297.000 1.019.000 972.000
Sum eiendeler 2.665.000 2.244.000 2.255.000 2.128.000 2.186.000
Sum opptjent egenkapital 2.110.000 1.672.000 1.693.000 1.566.000 1.492.000
Sum egenkapital 2.610.000 2.172.000 2.193.000 2.066.000 1.992.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 54.000 72.000 61.000 62.000 193.000
Sum gjeld og egenkapital 2.664.000 2.244.000 2.254.000 2.128.000 2.185.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 1.000
Andre inntekter 787.000 468.000 468.000 468.000 466.000
Driftsinntekter 787.000 468.000 468.000 468.000 467.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -59.000 -150.000 -154.000 -144.000 -132.000
Avskrivning -106.000 -163.000 -163.000 -160.000 -86.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -257.000 -126.000 -71.000 -101.000 -67.000
Driftskostnader -422.000 -439.000 -388.000 -405.000 -285.000
Driftsresultat 364.000 29.000 80.000 63.000 182.000
Finansinntekter 159.000 14.000 74.000 34.000 35.000
Finanskostnader -4.000 -47.000 -1.000 -1.000 -30.000
Finans 155.000 -33.000 73.000 33.000 5.000
Konsernbidrag -438.000 21.000 -127.000 -74.000 -126.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 438.000 -21.000 127.000 74.000 126.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 125.000 162.000 148.000 137.000 129.000
Fast eiendom 490.000 572.000 654.000 736.000 818.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 73.000 96.000 155.000 236.000 266.000
Sum varige driftsmidler 562.000 668.000 809.000 972.000 1.084.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 687.000 830.000 958.000 1.109.000 1.214.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 25.000 20.000 19.000 18.000 20.000
Sum investeringer 1.726.000 1.167.000 1.020.000 765.000 551.000
Kasse, bank 227.000 228.000 258.000 236.000 401.000
Sum omløpsmidler 1.978.000 1.414.000 1.297.000 1.019.000 972.000
Sum eiendeler 2.665.000 2.244.000 2.255.000 2.128.000 2.186.000
Sum opptjent egenkapital 2.110.000 1.672.000 1.693.000 1.566.000 1.492.000
Sum egenkapital 2.610.000 2.172.000 2.193.000 2.066.000 1.992.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 6.000 2.000 13.000 131.000
Betalbar skatt 44.000 30.000 38.000 30.000 40.000
Skyldig offentlige avgifter 3.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 25.000 11.000 9.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 54.000 72.000 61.000 62.000 193.000
Sum gjeld og egenkapital 2.664.000 2.244.000 2.254.000 2.128.000 2.185.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.924.000 1.342.000 1.236.000 957.000 779.000
Likviditetsgrad 1 36.6 19.6 21.3 16.4 5.0
Likviditetsgrad 2 36.6 19.6 21.3 16.4 5.1
Soliditet 9 96.8 97.3 97.1 91.2
Resultatgrad 46.3 6.2 17.1 13.5 39.0
Rentedekningsgrad 9 0.6 8 6 7.2
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.1
Total kapitalrentabilitet 19.6 1.9 6.8 4.6 9.9
Signatur
16.11.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex