Førde Vaktmestertjeneste AS
Juridisk navn:  Førde Vaktmestertjeneste AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57820066
C/O Ole André Nedrebø Hegrenesåsen Hegrenesåsen Fax: 57820057
6847 Vassenden 6847 Vassenden
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Jølster
Org.nr: 960252691
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/2/1991 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountor Gloppen As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.62%
Resultat  
  
72.85%
Egenkapital  
  
46.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.627.000 2.292.000 3.091.000 3.432.000 3.229.000
Resultat: 662.000 383.000 359.000 654.000 140.000
Egenkapital: 660.000 449.000 355.000 139.000 446.000
Regnskap for  Førde Vaktmestertjeneste AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.627.000 2.292.000 3.091.000 3.432.000 3.229.000
Driftskostnader -1.971.000 -1.916.000 -2.740.000 -2.788.000 -3.103.000
Driftsresultat 657.000 376.000 352.000 644.000 125.000
Finansinntekter 5.000 7.000 7.000 10.000 15.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 5.000 7.000 6.000 10.000 15.000
Resultat før skatt 662.000 383.000 359.000 654.000 140.000
Skattekostnad -151.000 -89.000 -92.000 -165.000 -43.000
Årsresultat 511.000 293.000 266.000 489.000 97.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 144.000 128.000 170.000 230.000 223.000
Sum omløpsmidler 1.345.000 969.000 761.000 909.000 879.000
Sum eiendeler 1.489.000 1.097.000 931.000 1.139.000 1.102.000
Sum opptjent egenkapital 560.000 349.000 255.000 39.000 346.000
Sum egenkapital 660.000 449.000 355.000 139.000 446.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 829.000 648.000 576.000 1.000.000 657.000
Sum gjeld og egenkapital 1.489.000 1.097.000 931.000 1.139.000 1.103.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.627.000 2.292.000 3.091.000 3.395.000 3.229.000
Andre inntekter 0 0 0 37.000 0
Driftsinntekter 2.627.000 2.292.000 3.091.000 3.432.000 3.229.000
Varekostnad -153.000 -327.000 -170.000 -201.000 -184.000
Lønninger -1.242.000 -1.014.000 -1.761.000 -1.759.000 -2.182.000
Avskrivning -55.000 -63.000 -61.000 -41.000 -105.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -521.000 -512.000 -748.000 -787.000 -632.000
Driftskostnader -1.971.000 -1.916.000 -2.740.000 -2.788.000 -3.103.000
Driftsresultat 657.000 376.000 352.000 644.000 125.000
Finansinntekter 5.000 7.000 7.000 10.000 15.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 5.000 7.000 6.000 10.000 15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -200.000 -50.000 -795.000 -80.000
Årsresultat 511.000 293.000 266.000 489.000 97.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 144.000 128.000 170.000 230.000 223.000
Sum varige driftsmidler 144.000 128.000 170.000 230.000 223.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 144.000 128.000 170.000 230.000 223.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 90.000 71.000 32.000 63.000 52.000
Andre fordringer 0 13.000 63.000 86.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.255.000 885.000 666.000 760.000 810.000
Sum omløpsmidler 1.345.000 969.000 761.000 909.000 879.000
Sum eiendeler 1.489.000 1.097.000 931.000 1.139.000 1.102.000
Sum opptjent egenkapital 560.000 349.000 255.000 39.000 346.000
Sum egenkapital 660.000 449.000 355.000 139.000 446.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 36.000 63.000 59.000 26.000 78.000
Betalbar skatt 151.000 89.000 92.000 165.000 43.000
Skyldig offentlige avgifter 209.000 199.000 193.000 185.000 208.000
Utbytte -300.000 -200.000 -50.000 -795.000 -80.000
Annen kortsiktig gjeld 133.000 97.000 181.000 173.000 248.000
Sum kortsiktig gjeld 829.000 648.000 576.000 1.000.000 657.000
Sum gjeld og egenkapital 1.489.000 1.097.000 931.000 1.139.000 1.103.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 516.000 321.000 185.000 -91.000 222.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.5 1.3 0.9 1.3
Likviditetsgrad 2 1.6 1.5 1.3 1.0 1.4
Soliditet 44.3 40.9 38.1 12.2 40.4
Resultatgrad 2 16.4 11.4 18.8 3.9
Rentedekningsgrad 3
Gjeldsgrad 1.3 1.4 1.6 7.2 1.5
Total kapitalrentabilitet 44.5 34.9 38.6 57.4 12.7
Signatur
29.08.2017
STYREFORMANNEN.
Prokurister
29.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex