Førland Barnehage Eiendom AS
Juridisk navn:  Førland Barnehage Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51740280
Postboks 420 Haraldsgata 90 Fax:
5501 Haugesund 5528 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 991127224
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/11/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Tb Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.01%
Resultat  
  
333.33%
Egenkapital  
  
-11.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.199.000 1.187.000 1.197.000 1.208.000 1.289.000
Resultat: 117.000 27.000 -1.000 7.000 35.000
Egenkapital: 100.000 113.000 100.000 1.005.000 1.004.000
Regnskap for  Førland Barnehage Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.199.000 1.187.000 1.197.000 1.208.000 1.289.000
Driftskostnader -725.000 -774.000 -797.000 -787.000 -831.000
Driftsresultat 474.000 413.000 399.000 421.000 457.000
Finansinntekter 15.000 1.000 0 0 6.000
Finanskostnader -372.000 -387.000 -401.000 -415.000 -428.000
Finans -357.000 -386.000 -401.000 -415.000 -422.000
Resultat før skatt 117.000 27.000 -1.000 7.000 35.000
Skattekostnad -26.000 -14.000 -5.000 -6.000 -18.000
Årsresultat 91.000 13.000 -7.000 1.000 16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.430.000 12.014.000 12.641.000 13.293.000 13.974.000
Sum omløpsmidler 3.142.000 3.954.000 3.856.000 3.727.000 3.537.000
Sum eiendeler 14.572.000 15.968.000 16.497.000 17.020.000 17.511.000
Sum opptjent egenkapital 0 13.000 0 905.000 904.000
Sum egenkapital 100.000 113.000 100.000 1.005.000 1.004.000
Sum langsiktig gjeld 14.186.000 14.758.000 15.316.000 15.859.000 16.389.000
Sum kortsiktig gjeld 286.000 1.096.000 1.081.000 155.000 118.000
Sum gjeld og egenkapital 14.572.000 15.967.000 16.497.000 17.019.000 17.511.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.199.000 1.187.000 1.197.000 1.208.000 1.289.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.199.000 1.187.000 1.197.000 1.208.000 1.289.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -25.000 -24.000 0 0 0
Avskrivning -635.000 -675.000 -675.000 -675.000 -675.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -65.000 -75.000 -122.000 -112.000 -156.000
Driftskostnader -725.000 -774.000 -797.000 -787.000 -831.000
Driftsresultat 474.000 413.000 399.000 421.000 457.000
Finansinntekter 15.000 1.000 0 0 6.000
Finanskostnader -372.000 -387.000 -401.000 -415.000 -428.000
Finans -357.000 -386.000 -401.000 -415.000 -422.000
Konsernbidrag -104.000 0 -899.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 91.000 13.000 -7.000 1.000 16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 228.000 177.000 129.000 105.000 111.000
Fast eiendom 11.202.000 11.837.000 12.513.000 13.188.000 13.863.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 11.202.000 11.837.000 12.513.000 13.188.000 13.863.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 11.430.000 12.014.000 12.641.000 13.293.000 13.974.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 3.125.000 3.937.000 3.839.000 3.710.000 3.520.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000
Sum omløpsmidler 3.142.000 3.954.000 3.856.000 3.727.000 3.537.000
Sum eiendeler 14.572.000 15.968.000 16.497.000 17.020.000 17.511.000
Sum opptjent egenkapital 0 13.000 0 905.000 904.000
Sum egenkapital 100.000 113.000 100.000 1.005.000 1.004.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 133.000 928.000 928.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 14.186.000 14.758.000 15.316.000 15.859.000 16.389.000
Leverandørgjeld 43.000 43.000 87.000 87.000 47.000
Betalbar skatt 48.000 62.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 61.000 64.000 66.000 68.000 71.000
Sum kortsiktig gjeld 286.000 1.096.000 1.081.000 155.000 118.000
Sum gjeld og egenkapital 14.572.000 15.967.000 16.497.000 17.019.000 17.511.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.856.000 2.858.000 2.775.000 3.572.000 3.419.000
Likviditetsgrad 1 1 3.6 3.6 2 30.0
Likviditetsgrad 2 1 3.6 3.6 2 30.0
Soliditet 0.7 0.7 0.6 5.9 5.7
Resultatgrad 39.5 34.8 33.3 34.9 35.5
Rentedekningsgrad 1.3 1.1 1 1 1.1
Gjeldsgrad 144.7 140.3 1 15.9 16.4
Total kapitalrentabilitet 3.4 2.6 2.4 2.5 2.6
Signatur
26.10.2016
STYRETS LEDER ALENE.
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex