Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fabel Arkitekter As
Juridisk navn:  Fabel Arkitekter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23086330
Dronningens Gate 13 Dronningens Gate 13 Fax:
0152 Oslo 152 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 935012252
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 12/29/1983
Foretakstype: AS
Revisor: Partner Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.64%
Resultat  
  
-21.49%
Egenkapital  
  
-25.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 27.494.000 36.006.000 37.926.000 47.844.000 41.209.000
Resultat: 2.667.000 3.397.000 2.998.000 6.459.000 8.262.000
Egenkapital: 4.324.000 5.769.000 3.931.000 3.695.000 3.333.000
Regnskap for  Fabel Arkitekter As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 27.494.000 36.006.000 37.926.000 47.844.000 41.209.000
Driftskostnader -24.827.000 -32.608.000 -34.929.000 -41.391.000 -33.013.000
Driftsresultat 2.667.000 3.397.000 2.997.000 6.452.000 8.197.000
Finansinntekter 3.000 2.000 6.000 8.000 66.000
Finanskostnader -2.000 -3.000 -5.000 0 -1.000
Finans 1.000 -1.000 1.000 8.000 65.000
Resultat før skatt 2.667.000 3.397.000 2.998.000 6.459.000 8.262.000
Skattekostnad -589.000 -792.000 -752.000 -1.637.000 -2.241.000
Årsresultat 2.079.000 2.605.000 2.246.000 4.822.000 6.021.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 779.000 735.000 810.000 810.000 690.000
Sum omløpsmidler 10.322.000 12.331.000 13.955.000 16.105.000 17.087.000
Sum eiendeler 11.101.000 13.066.000 14.765.000 16.915.000 17.777.000
Sum opptjent egenkapital 4.264.000 5.669.000 3.831.000 3.595.000 3.233.000
Sum egenkapital 4.324.000 5.769.000 3.931.000 3.695.000 3.333.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 16.000
Sum kortsiktig gjeld 6.777.000 7.296.000 10.834.000 13.220.000 14.428.000
Sum gjeld og egenkapital 11.101.000 13.065.000 14.765.000 16.915.000 17.777.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 27.494.000 36.006.000 37.926.000 47.844.000 41.209.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 27.494.000 36.006.000 37.926.000 47.844.000 41.209.000
Varekostnad -3.818.000 -7.382.000 -8.827.000 -11.328.000 0
Lønninger -17.259.000 -20.805.000 -22.155.000 -25.080.000 -23.194.000
Avskrivning -74.000 -84.000 -83.000 -66.000 -81.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.676.000 -4.337.000 -3.864.000 -4.917.000 -9.738.000
Driftskostnader -24.827.000 -32.608.000 -34.929.000 -41.391.000 -33.013.000
Driftsresultat 2.667.000 3.397.000 2.997.000 6.452.000 8.197.000
Finansinntekter 3.000 2.000 6.000 8.000 66.000
Finanskostnader -2.000 -3.000 -5.000 0 -1.000
Finans 1.000 -1.000 1.000 8.000 65.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -665.000 -766.000 -2.000.000 -4.460.000 -4.871.000
Årsresultat 2.079.000 2.605.000 2.246.000 4.822.000 6.021.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 179.000 170.000 143.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 778.000 555.000 640.000 667.000 690.000
Sum varige driftsmidler 778.000 555.000 640.000 667.000 690.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 779.000 735.000 810.000 810.000 690.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 5.603.000 8.225.000 10.608.000 9.550.000 10.503.000
Andre fordringer 2.096.000 929.000 1.237.000 632.000 593.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.622.000 3.177.000 2.109.000 5.923.000 5.990.000
Sum omløpsmidler 10.322.000 12.331.000 13.955.000 16.105.000 17.087.000
Sum eiendeler 11.101.000 13.066.000 14.765.000 16.915.000 17.777.000
Sum opptjent egenkapital 4.264.000 5.669.000 3.831.000 3.595.000 3.233.000
Sum egenkapital 4.324.000 5.769.000 3.931.000 3.695.000 3.333.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 16.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 16.000
Leverandørgjeld 1.509.000 975.000 3.075.000 2.193.000 1.304.000
Betalbar skatt 410.000 802.000 771.000 1.796.000 2.313.000
Skyldig offentlige avgifter 1.602.000 2.334.000 2.838.000 2.732.000 3.440.000
Utbytte -665.000 -766.000 -2.000.000 -4.460.000 -4.871.000
Annen kortsiktig gjeld 2.591.000 2.419.000 2.150.000 2.498.000 3.371.000
Sum kortsiktig gjeld 6.777.000 7.296.000 10.834.000 13.220.000 14.428.000
Sum gjeld og egenkapital 11.101.000 13.065.000 14.765.000 16.915.000 17.777.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.545.000 5.035.000 3.121.000 2.885.000 2.659.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.7 1.3 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.5 1.7 1.3 1.2 1.2
Soliditet 3 44.2 26.6 21.8 18.7
Resultatgrad 9.7 9.4 7.9 13.5 19.9
Rentedekningsgrad 1333.5 1132.3 599.4 8263.0
Gjeldsgrad 1.6 1.3 2.8 3.6 4.3
Total kapitalrentabilitet 24.1 2 20.3 38.2 46.5
Signatur
19.05.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
19.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex