Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fac Et Spera As
Juridisk navn:  Fac Et Spera As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90942251
Statsrådtunet 27 Statsrådtunet 27 Fax:
2074 Eidsvoll Verk 2074 Eidsvoll Verk
Fylke: Kommune:
Akershus Eidsvoll
Org.nr: 999240119
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/28/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-115.79%
Egenkapital  
  
-0.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 0 64.000 31.000 0
Resultat: -3.000 19.000 799.000 20.000 -13.000
Egenkapital: 664.000 667.000 803.000 21.000 2.000
Regnskap for  Fac Et Spera As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 0 64.000 31.000 0
Driftskostnader -26.000 -17.000 -11.000 -12.000 -13.000
Driftsresultat -26.000 -17.000 53.000 20.000 -13.000
Finansinntekter 27.000 36.000 747.000 0 0
Finanskostnader -4.000 0 0 0 0
Finans 23.000 36.000 747.000 0 0
Resultat før skatt -3.000 19.000 799.000 20.000 -13.000
Skattekostnad 0 -5.000 -18.000 0 0
Årsresultat -3.000 14.000 782.000 20.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 775.000 745.000 603.000 50.000 50.000
Sum omløpsmidler 3.000 156.000 279.000 2.000 2.000
Sum eiendeler 778.000 901.000 882.000 52.000 52.000
Sum opptjent egenkapital 634.000 637.000 773.000 -9.000 -28.000
Sum egenkapital 664.000 667.000 803.000 21.000 2.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 115.000 234.000 79.000 30.000 50.000
Sum gjeld og egenkapital 779.000 901.000 882.000 51.000 52.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 64.000 31.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 64.000 31.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -26.000 -17.000 -11.000 -12.000 -13.000
Driftskostnader -26.000 -17.000 -11.000 -12.000 -13.000
Driftsresultat -26.000 -17.000 53.000 20.000 -13.000
Finansinntekter 27.000 36.000 747.000 0 0
Finanskostnader -4.000 0 0 0 0
Finans 23.000 36.000 747.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -150.000 0 0 0
Årsresultat -3.000 14.000 782.000 20.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 775.000 745.000 603.000 50.000 50.000
Sum anleggsmidler 775.000 745.000 603.000 50.000 50.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 155.000 27.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 1.000 252.000 2.000 2.000
Sum omløpsmidler 3.000 156.000 279.000 2.000 2.000
Sum eiendeler 778.000 901.000 882.000 52.000 52.000
Sum opptjent egenkapital 634.000 637.000 773.000 -9.000 -28.000
Sum egenkapital 664.000 667.000 803.000 21.000 2.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 5.000 18.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -150.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 115.000 80.000 62.000 30.000 50.000
Sum kortsiktig gjeld 115.000 234.000 79.000 30.000 50.000
Sum gjeld og egenkapital 779.000 901.000 882.000 51.000 52.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -112.000 -78.000 200.000 -28.000 -48.000
Likviditetsgrad 1 0 0.7 3.5 0.1 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0.7 3.6 0.1 0.1
Soliditet 85.2 7 91.0 41.2 3.8
Resultatgrad 82.8 64.5
Rentedekningsgrad -6.5
Gjeldsgrad 0.2 0.4 0.1 1.4 25.0
Total kapitalrentabilitet 0.1 2.1 90.7 39.2 -25.0
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex