Face2Face Hudpleie As
Juridisk navn:  Face2Face Hudpleie As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95078114
Sentrumsgata 13 Otervikveien 588 Fax:
7970 Kolvereid 7982 Bindalseidet
Fylke: Kommune:
Nordland Bindal
Org.nr: 914990351
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/31/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.11%
Resultat  
  
-580%
Egenkapital  
  
-31.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 312.000 351.000 204.000 189.000
Resultat: -48.000 10.000 -4.000 -1.000
Egenkapital: 106.000 155.000 145.000 149.000
Regnskap for  Face2Face Hudpleie As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 312.000 351.000 204.000 189.000
Driftskostnader -361.000 -342.000 -208.000 -191.000
Driftsresultat -48.000 10.000 -4.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -48.000 10.000 -4.000 -1.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -48.000 10.000 -4.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 -8.000 0
Sum omløpsmidler 159.000 159.000 158.000 147.000
Sum eiendeler 159.000 159.000 150.000 147.000
Sum opptjent egenkapital -44.000 5.000 0 -1.000
Sum egenkapital 106.000 155.000 145.000 149.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 52.000 3.000 4.000 -1.000
Sum gjeld og egenkapital 159.000 159.000 150.000 148.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 308.000 349.000 204.000 159.000
Andre inntekter 4.000 3.000 0 30.000
Driftsinntekter 312.000 351.000 204.000 189.000
Varekostnad -69.000 -90.000 -64.000 -36.000
Lønninger -155.000 -131.000 -72.000 -74.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -137.000 -121.000 -61.000 -81.000
Driftskostnader -361.000 -342.000 -208.000 -191.000
Driftsresultat -48.000 10.000 -4.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -48.000 10.000 -4.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 -8.000 0
Sum anleggsmidler 0 0 -8.000 0
Varebeholdning 107.000 107.000 107.000 96.000
Kundefordringer -2.000 -7.000 -7.000 0
Andre fordringer -13.000 -19.000 -5.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 67.000 78.000 63.000 49.000
Sum omløpsmidler 159.000 159.000 158.000 147.000
Sum eiendeler 159.000 159.000 150.000 147.000
Sum opptjent egenkapital -44.000 5.000 0 -1.000
Sum egenkapital 106.000 155.000 145.000 149.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 1.000 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000 0
Leverandørgjeld 12.000 13.000 2.000 1.000
Betalbar skatt -10.000 -10.000 10.000 0
Skyldig offentlige avgifter 9.000 10.000 -8.000 1.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 40.000 -9.000 -1.000 -3.000
Sum kortsiktig gjeld 52.000 3.000 4.000 -1.000
Sum gjeld og egenkapital 159.000 159.000 150.000 148.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 107.000 156.000 154.000 148.000
Likviditetsgrad 1 3 53 39.5 -147.0
Likviditetsgrad 2 1 17.3 12.8 -50.9
Soliditet 66.7 97.5 96.7 100.7
Resultatgrad -15.4 2.8 -0.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -30.2 6.3 -2.7 -0.7
Signatur
20.09.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR HVER FOR SEG
LUNDSENG METTE
LUNDSENG ALEKSANDER
Prokurister
20.09.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
PROKURA
LUNDSENG ALEKSANDER
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex