Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Factory Norway As
Juridisk navn:  Factory Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92846682
Klokkersvingen 10A Klokkersvingen 10A Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 916163541
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/21/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.17%
Resultat  
  
-156.17%
Egenkapital  
  
-49.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016
Omsetning: 2.330.000 2.303.000
Resultat: -173.000 308.000
Egenkapital: 174.000 345.000
Regnskap for  Factory Norway As
Resultat 2017 2016
Driftsinntekter 2.330.000 2.303.000
Driftskostnader -2.500.000 -1.995.000
Driftsresultat -171.000 308.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000
Finans -2.000 -1.000
Resultat før skatt -173.000 308.000
Skattekostnad 1.000 -85.000
Årsresultat -171.000 222.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 15.000
Sum omløpsmidler 533.000 845.000
Sum eiendeler 548.000 860.000
Sum opptjent egenkapital 150.000 321.000
Sum egenkapital 174.000 345.000
Sum langsiktig gjeld 15.000 64.000
Sum kortsiktig gjeld 359.000 451.000
Sum gjeld og egenkapital 548.000 860.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.323.000 2.303.000
Andre inntekter 7.000 0
Driftsinntekter 2.330.000 2.303.000
Varekostnad -1.230.000 -1.245.000
Lønninger -914.000 -501.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -356.000 -249.000
Driftskostnader -2.500.000 -1.995.000
Driftsresultat -171.000 308.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000
Finans -2.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -171.000 222.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 15.000
Sum anleggsmidler 15.000 15.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 64.000 285.000
Andre fordringer 53.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 416.000 560.000
Sum omløpsmidler 533.000 845.000
Sum eiendeler 548.000 860.000
Sum opptjent egenkapital 150.000 321.000
Sum egenkapital 174.000 345.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 15.000 64.000
Leverandørgjeld 172.000 135.000
Betalbar skatt 0 121.000
Skyldig offentlige avgifter 107.000 141.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 79.000 54.000
Sum kortsiktig gjeld 359.000 451.000
Sum gjeld og egenkapital 548.000 860.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 174.000 394.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.9
Likviditetsgrad 2 1.5 1.9
Soliditet 31.8 40.1
Resultatgrad -7.3 13.4
Rentedekningsgrad -85.5 3
Gjeldsgrad 2.1 1.5
Total kapitalrentabilitet -31.2 35.8
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex