Fagforbundet Austevoll Avd 409
Juridisk navn:  Fagforbundet Austevoll Avd 409
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55081802
Birkelandsvegen 2 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 991482873
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 6/25/2003
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2010
Omsetning: 173.000
Resultat: -46.000
Egenkapital: 65.000
Regnskap for  Fagforbundet Austevoll Avd 409
Resultat 2010
Driftsinntekter 173.000
Driftskostnader -219.000
Driftsresultat -46.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -46.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -46.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 66.000
Sum eiendeler 66.000
Sum opptjent egenkapital 65.000
Sum egenkapital 65.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000
Sum gjeld og egenkapital 66.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 168.000
Andre inntekter 4.000
Driftsinntekter 173.000
Varekostnad 0
Lønninger -18.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -201.000
Driftskostnader -219.000
Driftsresultat -46.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -46.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 66.000
Sum omløpsmidler 66.000
Sum eiendeler 66.000
Sum opptjent egenkapital 65.000
Sum egenkapital 65.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 1.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000
Sum gjeld og egenkapital 66.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 65.000
Likviditetsgrad 1 66.0
Likviditetsgrad 2 66.1
Soliditet 98.5
Resultatgrad -26.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0
Total kapitalrentabilitet -69.7
Signatur
04.05.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2010
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex