Fagforbundet Vestby
Juridisk navn:  Fagforbundet Vestby
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64980117
Postboks 144 Rådhuset Fax: 64980101
1541 Vestby 1540 Vestby
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 979422709
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 6/19/2003
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2007
Omsetning: 307.000
Resultat: 0
Egenkapital: 187.000
Regnskap for  Fagforbundet Vestby
Resultat 2007
Driftsinntekter 307.000
Driftskostnader -307.000
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 0
Skattekostnad 0
Årsresultat 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 187.000
Sum eiendeler 187.000
Sum opptjent egenkapital 187.000
Sum egenkapital 187.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 187.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 227.000
Andre inntekter 80.000
Driftsinntekter 307.000
Varekostnad 0
Lønninger -20.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -287.000
Driftskostnader -307.000
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 187.000
Sum omløpsmidler 187.000
Sum eiendeler 187.000
Sum opptjent egenkapital 187.000
Sum egenkapital 187.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 187.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 187.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0
Soliditet 100.0
Resultatgrad 0.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2007
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex