Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fagrør AS
Juridisk navn:  Fagrør AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78498521
Postboks 374 Strandveien 138 Fax: 78498194
9790 Kjøllefjord 9790 Kjøllefjord
Fylke: Kommune:
Finnmark Lebesby
Org.nr: 983076211
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 1/2/2001 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Wiiks Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.69%
Resultat  
  
-62.93%
Egenkapital  
  
-12.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 5.952.000 6.977.000 7.350.000 3.213.000 2.285.000
Resultat: 760.000 2.050.000 1.067.000 686.000 306.000
Egenkapital: 4.585.000 5.246.000 3.702.000 2.915.000 2.392.000
Regnskap for  Fagrør AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 5.952.000 6.977.000 7.350.000 3.213.000 2.285.000
Driftskostnader -5.223.000 -4.981.000 -6.364.000 -2.631.000 -1.993.000
Driftsresultat 728.000 1.996.000 986.000 581.000 291.000
Finansinntekter 33.000 61.000 87.000 116.000 19.000
Finanskostnader -1.000 -7.000 -5.000 -11.000 -4.000
Finans 32.000 54.000 82.000 105.000 15.000
Resultat før skatt 760.000 2.050.000 1.067.000 686.000 306.000
Skattekostnad -220.000 -506.000 -280.000 -164.000 -88.000
Årsresultat 539.000 1.544.000 787.000 522.000 218.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 364.000 569.000 1.045.000 1.221.000 1.342.000
Sum omløpsmidler 5.126.000 5.552.000 3.863.000 2.316.000 1.471.000
Sum eiendeler 5.490.000 6.121.000 4.908.000 3.537.000 2.813.000
Sum opptjent egenkapital 4.483.000 5.144.000 3.600.000 2.813.000 2.291.000
Sum egenkapital 4.585.000 5.246.000 3.702.000 2.915.000 2.392.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 4.000
Sum kortsiktig gjeld 905.000 876.000 1.206.000 622.000 416.000
Sum gjeld og egenkapital 5.490.000 6.122.000 4.908.000 3.537.000 2.813.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.952.000 6.977.000 7.350.000 3.213.000 2.270.000
Andre inntekter 0 0 0 0 15.000
Driftsinntekter 5.952.000 6.977.000 7.350.000 3.213.000 2.285.000
Varekostnad -2.332.000 -2.143.000 -3.679.000 -1.430.000 -1.106.000
Lønninger -1.905.000 -2.232.000 -2.031.000 -813.000 -529.000
Avskrivning -29.000 -29.000 -56.000 -43.000 -43.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -957.000 -577.000 -598.000 -345.000 -315.000
Driftskostnader -5.223.000 -4.981.000 -6.364.000 -2.631.000 -1.993.000
Driftsresultat 728.000 1.996.000 986.000 581.000 291.000
Finansinntekter 33.000 61.000 87.000 116.000 19.000
Finanskostnader -1.000 -7.000 -5.000 -11.000 -4.000
Finans 32.000 54.000 82.000 105.000 15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.200.000 0 0 0 0
Årsresultat 539.000 1.544.000 787.000 522.000 218.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 42.000 9.000 9.000 4.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 53.000 82.000 111.000 51.000 94.000
Sum varige driftsmidler 53.000 82.000 111.000 51.000 94.000
Sum finansielle anleggsmidler 269.000 478.000 924.000 1.166.000 1.248.000
Sum anleggsmidler 364.000 569.000 1.045.000 1.221.000 1.342.000
Varebeholdning 230.000 219.000 173.000 168.000 222.000
Kundefordringer 788.000 328.000 447.000 989.000 359.000
Andre fordringer 29.000 187.000 33.000 40.000 24.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.080.000 4.819.000 3.210.000 1.119.000 866.000
Sum omløpsmidler 5.126.000 5.552.000 3.863.000 2.316.000 1.471.000
Sum eiendeler 5.490.000 6.121.000 4.908.000 3.537.000 2.813.000
Sum opptjent egenkapital 4.483.000 5.144.000 3.600.000 2.813.000 2.291.000
Sum egenkapital 4.585.000 5.246.000 3.702.000 2.915.000 2.392.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 4.000
Leverandørgjeld 76.000 -135.000 706.000 14.000 156.000
Betalbar skatt 253.000 506.000 285.000 171.000 96.000
Skyldig offentlige avgifter 376.000 274.000 56.000 362.000 116.000
Utbytte -1.200.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 200.000 231.000 159.000 74.000 47.000
Sum kortsiktig gjeld 905.000 876.000 1.206.000 622.000 416.000
Sum gjeld og egenkapital 5.490.000 6.122.000 4.908.000 3.537.000 2.813.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.221.000 4.676.000 2.657.000 1.694.000 1.055.000
Likviditetsgrad 1 5.7 6.3 3.2 3.7 3.5
Likviditetsgrad 2 5.4 6.1 3.1 3.5 3.1
Soliditet 83.5 85.7 75.4 82.4 85.1
Resultatgrad 12.2 28.6 13.4 18.1 12.7
Rentedekningsgrad 7 285.1 214.6 63.4 77.5
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 13.9 33.6 21.9 19.7 11.0
Signatur
16.09.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex