Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fagsenteret As
Juridisk navn:  Fagsenteret As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32760000
Gåsum Gåsum Fax:
3622 Svene 3622 Svene
Fylke: Kommune:
Viken Flesberg
Org.nr: 988241881
Aksjekapital: 600.000 NOK
Etableringsdato: 5/16/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Numedal Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.88%
Resultat  
  
-500%
Egenkapital  
  
-4.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 478.000 439.000 610.000 865.000 757.000
Resultat: -30.000 -5.000 62.000 146.000 -257.000
Egenkapital: -726.000 -696.000 -691.000 -753.000 -899.000
Regnskap for  Fagsenteret As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 478.000 439.000 610.000 865.000 757.000
Driftskostnader -397.000 -344.000 -433.000 -606.000 -899.000
Driftsresultat 81.000 95.000 176.000 259.000 -142.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -111.000 -100.000 -114.000 -114.000 -115.000
Finans -111.000 -100.000 -114.000 -114.000 -114.000
Resultat før skatt -30.000 -5.000 62.000 146.000 -257.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -30.000 -5.000 62.000 146.000 -257.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.275.000 1.024.000 1.090.000 1.157.000 1.132.000
Sum omløpsmidler 275.000 290.000 320.000 443.000 492.000
Sum eiendeler 1.550.000 1.314.000 1.410.000 1.600.000 1.624.000
Sum opptjent egenkapital -1.326.000 -1.296.000 -1.291.000 -1.353.000 -1.499.000
Sum egenkapital -726.000 -696.000 -691.000 -753.000 -899.000
Sum langsiktig gjeld 2.087.000 1.846.000 1.964.000 2.213.000 2.331.000
Sum kortsiktig gjeld 189.000 164.000 138.000 139.000 192.000
Sum gjeld og egenkapital 1.550.000 1.314.000 1.411.000 1.599.000 1.624.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 478.000 439.000 610.000 865.000 757.000
Driftsinntekter 478.000 439.000 610.000 865.000 757.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -86.000 -66.000 -66.000 -85.000 -83.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -311.000 -278.000 -367.000 -521.000 -816.000
Driftskostnader -397.000 -344.000 -433.000 -606.000 -899.000
Driftsresultat 81.000 95.000 176.000 259.000 -142.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -111.000 -100.000 -114.000 -114.000 -115.000
Finans -111.000 -100.000 -114.000 -114.000 -114.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -30.000 -5.000 62.000 146.000 -257.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 925.000 969.000 1.014.000 1.058.000 1.104.000
Maskiner anlegg 350.000 55.000 77.000 99.000 29.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.275.000 1.024.000 1.090.000 1.157.000 1.132.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.275.000 1.024.000 1.090.000 1.157.000 1.132.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 181.000 218.000 153.000 187.000 194.000
Andre fordringer 20.000 47.000 20.000 25.000 62.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 75.000 24.000 147.000 231.000 237.000
Sum omløpsmidler 275.000 290.000 320.000 443.000 492.000
Sum eiendeler 1.550.000 1.314.000 1.410.000 1.600.000 1.624.000
Sum opptjent egenkapital -1.326.000 -1.296.000 -1.291.000 -1.353.000 -1.499.000
Sum egenkapital -726.000 -696.000 -691.000 -753.000 -899.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.087.000 1.846.000 1.964.000 2.213.000 2.331.000
Leverandørgjeld 11.000 0 14.000 2.000 51.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 19.000 27.000 12.000 34.000 37.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 159.000 136.000 112.000 104.000 104.000
Sum kortsiktig gjeld 189.000 164.000 138.000 139.000 192.000
Sum gjeld og egenkapital 1.550.000 1.314.000 1.411.000 1.599.000 1.624.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 86.000 126.000 182.000 304.000 300.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.8 2.3 3.2 2.6
Likviditetsgrad 2 1.5 1.8 2.3 3.2 2.6
Soliditet -46.8 -47.1 -55.4
Resultatgrad 16.9 21.6 28.9 29.9 -18.8
Rentedekningsgrad 0.7 1 1.5 2.3 -1.2
Gjeldsgrad -3.1 -2.9 -3.1 -2.8
Total kapitalrentabilitet 5.2 7.2 12.5 16.2 -8.7
Signatur
16.01.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
16.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex