Faktum Investering AS
Juridisk navn:  Faktum Investering AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57737559
Fax:
6964 Korssund 6964 Korssund
Fylke: Kommune:
Vestland Fjaler
Org.nr: 977375088
Aksjekapital: 111.926 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/3/1997 1
Foretakstype: AS
Revisor: Hagen Revisjon As
Regnskapsfører: Inventa Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.29%
Resultat  
  
-187.82%
Egenkapital  
  
-6.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.139.000 2.358.000 2.230.000 2.184.000 8.188.000
Resultat: -1.111.000 -386.000 103.000 -343.000 1.150.000
Egenkapital: 36.162.000 38.724.000 41.577.000 41.953.000 49.323.000
Regnskap for  Faktum Investering AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.139.000 2.358.000 2.230.000 2.184.000 8.188.000
Driftskostnader -3.098.000 -2.741.000 -3.291.000 -2.851.000 -2.974.000
Driftsresultat -960.000 -383.000 -1.060.000 -667.000 5.213.000
Finansinntekter 254.000 3.909.000 2.807.000 3.601.000 -3.446.000
Finanskostnader -406.000 -3.912.000 -1.643.000 -3.277.000 -617.000
Finans -152.000 -3.000 1.164.000 324.000 -4.063.000
Resultat før skatt -1.111.000 -386.000 103.000 -343.000 1.150.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.111.000 -386.000 103.000 -343.000 1.150.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 49.376.000 36.308.000 37.083.000 45.690.000 44.450.000
Sum omløpsmidler 10.033.000 10.717.000 11.506.000 12.765.000 21.674.000
Sum eiendeler 59.409.000 47.025.000 48.589.000 58.455.000 66.124.000
Sum opptjent egenkapital 35.862.000 38.424.000 41.277.000 41.653.000 49.023.000
Sum egenkapital 36.162.000 38.724.000 41.577.000 41.953.000 49.323.000
Sum langsiktig gjeld 21.521.000 5.625.000 5.925.000 9.030.000 16.150.000
Sum kortsiktig gjeld 1.726.000 2.676.000 1.087.000 7.472.000 650.000
Sum gjeld og egenkapital 59.409.000 47.025.000 48.589.000 58.455.000 66.123.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.139.000 2.358.000 2.230.000 2.002.000 1.835.000
Andre inntekter 0 0 0 182.000 6.353.000
Driftsinntekter 2.139.000 2.358.000 2.230.000 2.184.000 8.188.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -698.000 -780.000 -688.000 -683.000 -655.000
Avskrivning -1.035.000 -1.062.000 -1.058.000 -1.039.000 -1.057.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.365.000 -899.000 -1.545.000 -1.129.000 -1.262.000
Driftskostnader -3.098.000 -2.741.000 -3.291.000 -2.851.000 -2.974.000
Driftsresultat -960.000 -383.000 -1.060.000 -667.000 5.213.000
Finansinntekter 254.000 3.909.000 2.807.000 3.601.000 -3.446.000
Finanskostnader -406.000 -3.912.000 -1.643.000 -3.277.000 -617.000
Finans -152.000 -3.000 1.164.000 324.000 -4.063.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.451.000 -2.467.000 -479.000 -7.027.000 0
Årsresultat -1.111.000 -386.000 103.000 -343.000 1.150.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 21.896.000 21.997.000 22.468.000 19.272.000 19.886.000
Maskiner anlegg 1.303.000 1.745.000 2.203.000 2.568.000 1.101.000
Driftsløsøre 100.000 231.000 364.000 257.000 577.000
Sum varige driftsmidler 23.298.000 23.974.000 25.036.000 22.257.000 21.763.000
Sum finansielle anleggsmidler 26.078.000 12.334.000 12.048.000 23.434.000 22.687.000
Sum anleggsmidler 49.376.000 36.308.000 37.083.000 45.690.000 44.450.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 76.000 156.000 211.000 376.000 143.000
Andre fordringer 2.338.000 2.538.000 609.000 681.000 7.757.000
Sum investeringer 4.450.000 4.628.000 6.085.000 6.005.000 7.064.000
Kasse, bank 3.169.000 3.395.000 4.601.000 5.703.000 6.709.000
Sum omløpsmidler 10.033.000 10.717.000 11.506.000 12.765.000 21.674.000
Sum eiendeler 59.409.000 47.025.000 48.589.000 58.455.000 66.124.000
Sum opptjent egenkapital 35.862.000 38.424.000 41.277.000 41.653.000 49.023.000
Sum egenkapital 36.162.000 38.724.000 41.577.000 41.953.000 49.323.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 21.521.000 5.625.000 5.925.000 9.030.000 16.150.000
Leverandørgjeld 50.000 31.000 127.000 224.000 354.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 71.000 93.000 83.000 55.000 59.000
Utbytte -1.451.000 -2.467.000 -479.000 -7.027.000 0
Annen kortsiktig gjeld 154.000 85.000 399.000 167.000 237.000
Sum kortsiktig gjeld 1.726.000 2.676.000 1.087.000 7.472.000 650.000
Sum gjeld og egenkapital 59.409.000 47.025.000 48.589.000 58.455.000 66.123.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.307.000 8.041.000 10.419.000 5.293.000 21.024.000
Likviditetsgrad 1 5.8 4 10.6 1.7 33.3
Likviditetsgrad 2 5.8 4 10.6 1.7 33.4
Soliditet 60.9 82.3 85.6 71.8 74.6
Resultatgrad -44.9 -16.2 -47.5 -30.5 63.7
Rentedekningsgrad -2.4 -0.1 -0.6 -0.2 2.9
Gjeldsgrad 0.6 0.2 0.2 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet -1.2 7.5 3.6 5 2.7
Signatur
22.10.2013
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
22.10.2013
PROKURA KVAR FOR SEG
LAILA IRENE HATLØY
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex