Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Falck Takst As
Juridisk navn:  Falck Takst As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97120752
O.J. Brochs Gate 16A O.J. Brochs Gate 16A Fax:
5006 Bergen 5006 Bergen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 995343185
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/15/2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nesttun Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
38.64%
Egenkapital  
  
-192.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 245.000 862.000 622.000 239.000
Resultat: -54.000 -88.000 -34.000 -103.000 114.000
Egenkapital: -82.000 -28.000 59.000 94.000 193.000
Regnskap for  Falck Takst As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 245.000 862.000 622.000 239.000
Driftskostnader -54.000 -318.000 -875.000 -721.000 -119.000
Driftsresultat -54.000 -73.000 -13.000 -100.000 120.000
Finansinntekter 0 1.000 2.000 2.000 0
Finanskostnader 0 -16.000 -24.000 -5.000 -6.000
Finans 0 -15.000 -22.000 -3.000 -6.000
Resultat før skatt -54.000 -88.000 -34.000 -103.000 114.000
Skattekostnad 0 0 0 4.000 -4.000
Årsresultat -54.000 -88.000 -34.000 -100.000 110.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 16.000 12.000 17.000 24.000
Sum omløpsmidler 0 0 175.000 240.000 207.000
Sum eiendeler 0 16.000 187.000 257.000 231.000
Sum opptjent egenkapital -182.000 -128.000 -41.000 -6.000 93.000
Sum egenkapital -82.000 -28.000 59.000 94.000 193.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 4.000
Sum kortsiktig gjeld 83.000 45.000 128.000 164.000 34.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 17.000 187.000 258.000 231.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 245.000 862.000 622.000 239.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 245.000 862.000 622.000 239.000
Varekostnad 0 0 -6.000 0 0
Lønninger 0 -228.000 -486.000 -385.000 0
Avskrivning 0 -12.000 -5.000 -7.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -54.000 -78.000 -378.000 -329.000 -109.000
Driftskostnader -54.000 -318.000 -875.000 -721.000 -119.000
Driftsresultat -54.000 -73.000 -13.000 -100.000 120.000
Finansinntekter 0 1.000 2.000 2.000 0
Finanskostnader 0 -16.000 -24.000 -5.000 -6.000
Finans 0 -15.000 -22.000 -3.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -54.000 -88.000 -34.000 -100.000 110.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 12.000 17.000 24.000
Sum varige driftsmidler 0 0 12.000 17.000 24.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 16.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 16.000 12.000 17.000 24.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 1.000 147.000 74.000
Andre fordringer 0 0 12.000 13.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 162.000 81.000 126.000
Sum omløpsmidler 0 0 175.000 240.000 207.000
Sum eiendeler 0 16.000 187.000 257.000 231.000
Sum opptjent egenkapital -182.000 -128.000 -41.000 -6.000 93.000
Sum egenkapital -82.000 -28.000 59.000 94.000 193.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 4.000
Leverandørgjeld 28.000 23.000 10.000 30.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 9.000 13.000 87.000 93.000 31.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 46.000 10.000 31.000 40.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 83.000 45.000 128.000 164.000 34.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 17.000 187.000 258.000 231.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -83.000 -45.000 47.000 76.000 173.000
Likviditetsgrad 1 0 0 1.4 1.5 6.1
Likviditetsgrad 2 0 0 1.4 1.5 6.1
Soliditet -164.7 31.6 36.4 83.5
Resultatgrad -29.8 -1.5 -16.1 50.2
Rentedekningsgrad -4.6 -0.5 -19.6 20.0
Gjeldsgrad -1.6 2.2 1.7 0.2
Total kapitalrentabilitet -423.5 -5.9 -38.0 51.9
Signatur
25.08.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
25.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex