Family Sports Club Volda As
Juridisk navn:  Family Sports Club Volda As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40001985
Litleåsvegen 47 Industrigata 12 Fax: 40001986
5132 Nyborg 6100 Volda
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 985843139
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 33
Etableringsdato: 6/23/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.61%
Resultat  
  
-19.4%
Egenkapital  
  
56.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.577.000 7.243.000 6.602.000 6.552.000 7.104.000
Resultat: 1.109.000 1.376.000 727.000 934.000 1.704.000
Egenkapital: 2.403.000 1.539.000 1.013.000 1.013.000 1.002.000
Regnskap for  Family Sports Club Volda As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.577.000 7.243.000 6.602.000 6.552.000 7.104.000
Driftskostnader -6.434.000 -5.711.000 -5.818.000 -5.785.000 -5.404.000
Driftsresultat 1.143.000 1.531.000 784.000 766.000 1.700.000
Finansinntekter 7.000 3.000 4.000 170.000 34.000
Finanskostnader -42.000 -158.000 -61.000 -2.000 -31.000
Finans -35.000 -155.000 -57.000 168.000 3.000
Resultat før skatt 1.109.000 1.376.000 727.000 934.000 1.704.000
Skattekostnad -244.000 -310.000 -166.000 -223.000 -444.000
Årsresultat 1.729.000 1.066.000 561.000 711.000 1.260.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.917.000 1.694.000 2.125.000 2.480.000 1.979.000
Sum omløpsmidler 1.569.000 2.344.000 1.442.000 1.393.000 2.414.000
Sum eiendeler 5.486.000 4.038.000 3.567.000 3.873.000 4.393.000
Sum opptjent egenkapital 2.003.000 1.139.000 478.000 613.000 0
Sum egenkapital 2.403.000 1.539.000 1.013.000 1.013.000 1.002.000
Sum langsiktig gjeld 1.141.000 448.000 632.000 791.000 687.000
Sum kortsiktig gjeld 1.941.000 2.052.000 1.922.000 2.069.000 2.705.000
Sum gjeld og egenkapital 5.485.000 4.039.000 3.432.000 3.873.000 4.394.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.577.000 7.179.000 6.503.000 6.376.000 6.847.000
Andre inntekter 0 64.000 100.000 176.000 257.000
Driftsinntekter 7.577.000 7.243.000 6.602.000 6.552.000 7.104.000
Varekostnad -78.000 -65.000 -85.000 -67.000 -55.000
Lønninger -1.932.000 -1.750.000 -1.777.000 -2.027.000 -1.700.000
Avskrivning -526.000 -526.000 -528.000 -424.000 -467.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.898.000 -3.370.000 -3.424.000 -3.267.000 -3.182.000
Driftskostnader -6.434.000 -5.711.000 -5.818.000 -5.785.000 -5.404.000
Driftsresultat 1.143.000 1.531.000 784.000 766.000 1.700.000
Finansinntekter 7.000 3.000 4.000 170.000 34.000
Finanskostnader -42.000 -158.000 -61.000 -2.000 -31.000
Finans -35.000 -155.000 -57.000 168.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -540.000 -560.000 -700.000 -1.200.000
Årsresultat 1.729.000 1.066.000 561.000 711.000 1.260.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.576.000 912.000 1.125.000 0 0
Driftsløsøre 841.000 782.000 1.000.000 2.480.000 1.979.000
Sum varige driftsmidler 2.417.000 1.694.000 2.125.000 2.480.000 1.979.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.500.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.917.000 1.694.000 2.125.000 2.480.000 1.979.000
Varebeholdning 11.000 6.000 13.000 13.000 27.000
Kundefordringer 355.000 117.000 26.000 15.000 56.000
Andre fordringer 67.000 159.000 207.000 81.000 39.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 990.000 2.061.000 1.196.000 1.284.000 2.292.000
Sum omløpsmidler 1.569.000 2.344.000 1.442.000 1.393.000 2.414.000
Sum eiendeler 5.486.000 4.038.000 3.567.000 3.873.000 4.393.000
Sum opptjent egenkapital 2.003.000 1.139.000 478.000 613.000 0
Sum egenkapital 2.403.000 1.539.000 1.013.000 1.013.000 1.002.000
Sum avsetninger til forpliktelser 139.000 138.000 196.000 257.000 202.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.141.000 448.000 632.000 791.000 687.000
Leverandørgjeld 218.000 53.000 23.000 181.000 151.000
Betalbar skatt 243.000 369.000 216.000 160.000 336.000
Skyldig offentlige avgifter 172.000 223.000 150.000 185.000 154.000
Utbytte 0 -540.000 -560.000 -700.000 -1.200.000
Annen kortsiktig gjeld 1.308.000 868.000 972.000 843.000 864.000
Sum kortsiktig gjeld 1.941.000 2.052.000 1.922.000 2.069.000 2.705.000
Sum gjeld og egenkapital 5.485.000 4.039.000 3.432.000 3.873.000 4.394.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -372.000 292.000 -480.000 -676.000 -291.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.1 0.8 0.7 0.9
Likviditetsgrad 2 0.8 1.1 0.7 0.7 0.9
Soliditet 43.8 38.1 28.4 26.2 22.8
Resultatgrad 15.1 21.1 11.9 11.7 23.9
Rentedekningsgrad 27.2 9.7 12.9 3 55.9
Gjeldsgrad 1.3 1.6 2.5 2.8 3.4
Total kapitalrentabilitet 2 3 22.1 24.2 39.5
Signatur
19.06.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
19.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex