Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fana Folkehøgskule
Juridisk navn:  Fana Folkehøgskule
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55526360
Mildevegen 190 Mildevegen 190 Fax: 55526361
5259 Hjellestad 5259 Hjellestad
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 938485526
Aksjekapital: 10.926.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 2/1/1915 1
Foretakstype: SÆR
Revisor: Deloitte AS
Hovedpunkter i regnskapet
2012
Omsetning: 21.501.000
Resultat: 5.491.000
Egenkapital: 10.926.000
Regnskap for  Fana Folkehøgskule
Resultat 2012
Driftsinntekter 21.501.000
Driftskostnader -15.856.000
Driftsresultat 5.645.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -154.000
Finans -154.000
Resultat før skatt 5.491.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.392.000
Sum omløpsmidler 6.711.000
Sum eiendeler 17.103.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 10.926.000
Sum langsiktig gjeld 2.977.000
Sum kortsiktig gjeld 3.200.000
Sum gjeld og egenkapital 17.103.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.455.000
Andre inntekter 13.046.000
Driftsinntekter 21.501.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -15.856.000
Driftskostnader -15.856.000
Driftsresultat 5.645.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -154.000
Finans -154.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 9.994.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 399.000
Sum varige driftsmidler 10.392.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 10.392.000
Varebeholdning 86.000
Kundefordringer 409.000
Andre fordringer 21.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 6.195.000
Sum omløpsmidler 6.711.000
Sum eiendeler 17.103.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 10.926.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 179.000
Sum langsiktig gjeld 2.977.000
Leverandørgjeld 682.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 709.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 1.630.000
Sum kortsiktig gjeld 3.200.000
Sum gjeld og egenkapital 17.103.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.511.000
Likviditetsgrad 1 2.1
Likviditetsgrad 2 2.1
Soliditet 63.9
Resultatgrad 26.3
Rentedekningsgrad 36.7
Gjeldsgrad 0.6
Total kapitalrentabilitet 33.0
Signatur
17.01.2020
DAGLEG LEIAR OG STYRELEIAR I FELLESSKAP.
Prokurister
17.01.2020
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex