Fana Hjertesenter AS
Juridisk navn:  Fana Hjertesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55112270
Nesttunvegen 109 Nesttunvegen 109 Fax: 55112271
5221 Nesttun 5221 Nesttun
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 984677081
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 7/1/2002 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vangdal Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.18%
Resultat  
  
77.86%
Egenkapital  
  
66%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.443.000 5.175.000 4.575.000 4.483.000 4.499.000
Resultat: 1.366.000 768.000 215.000 445.000 200.000
Egenkapital: 1.421.000 856.000 265.000 101.000 100.000
Regnskap for  Fana Hjertesenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.443.000 5.175.000 4.575.000 4.483.000 4.499.000
Driftskostnader -4.077.000 -4.407.000 -4.358.000 -4.037.000 -4.300.000
Driftsresultat 1.366.000 768.000 216.000 445.000 200.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
Finans 0 -1.000 0 0 1.000
Resultat før skatt 1.366.000 768.000 215.000 445.000 200.000
Skattekostnad -300.000 -176.000 -52.000 -120.000 -58.000
Årsresultat 1.065.000 592.000 164.000 326.000 143.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 544.000 755.000 747.000 167.000 183.000
Sum omløpsmidler 1.731.000 870.000 432.000 903.000 660.000
Sum eiendeler 2.275.000 1.625.000 1.179.000 1.070.000 843.000
Sum opptjent egenkapital 1.321.000 756.000 165.000 1.000 0
Sum egenkapital 1.421.000 856.000 265.000 101.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 0 9.000 5.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 853.000 760.000 909.000 969.000 743.000
Sum gjeld og egenkapital 2.274.000 1.625.000 1.179.000 1.070.000 843.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 532.000 852.000 815.000 749.000 826.000
Andre inntekter 4.910.000 4.323.000 3.760.000 3.734.000 3.674.000
Driftsinntekter 5.443.000 5.175.000 4.575.000 4.483.000 4.499.000
Varekostnad -546.000 -169.000 -125.000 -90.000 -167.000
Lønninger -2.466.000 -3.089.000 -3.163.000 -2.982.000 -3.067.000
Avskrivning -246.000 -174.000 -72.000 -40.000 -73.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -819.000 -975.000 -998.000 -925.000 -993.000
Driftskostnader -4.077.000 -4.407.000 -4.358.000 -4.037.000 -4.300.000
Driftsresultat 1.366.000 768.000 216.000 445.000 200.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
Finans 0 -1.000 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -325.000 -150.000
Årsresultat 1.065.000 592.000 164.000 326.000 143.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 12.000 0 0 23.000 32.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 530.000 755.000 747.000 144.000 151.000
Sum varige driftsmidler 530.000 755.000 747.000 144.000 151.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 544.000 755.000 747.000 167.000 183.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 154.000 12.000 10.000 7.000 0
Andre fordringer 96.000 52.000 45.000 39.000 50.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.481.000 806.000 377.000 857.000 609.000
Sum omløpsmidler 1.731.000 870.000 432.000 903.000 660.000
Sum eiendeler 2.275.000 1.625.000 1.179.000 1.070.000 843.000
Sum opptjent egenkapital 1.321.000 756.000 165.000 1.000 0
Sum egenkapital 1.421.000 856.000 265.000 101.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 9.000 5.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 1.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 9.000 5.000 0 0
Leverandørgjeld 108.000 68.000 360.000 24.000 14.000
Betalbar skatt 321.000 173.000 24.000 110.000 49.000
Skyldig offentlige avgifter 161.000 235.000 249.000 229.000 269.000
Utbytte 0 0 0 -325.000 -150.000
Annen kortsiktig gjeld 264.000 284.000 276.000 281.000 261.000
Sum kortsiktig gjeld 853.000 760.000 909.000 969.000 743.000
Sum gjeld og egenkapital 2.274.000 1.625.000 1.179.000 1.070.000 843.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 878.000 110.000 -477.000 -66.000 -83.000
Likviditetsgrad 1 2 1.1 0.5 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 2 1.1 0.5 0.9 0.9
Soliditet 62.5 52.7 22.5 9.4 11.9
Resultatgrad 25.1 14.8 4.7 9.9 4.4
Rentedekningsgrad 1 7 2 4
Gjeldsgrad 0.6 0.9 3.4 9.6 7.4
Total kapitalrentabilitet 60.1 47.3 18.4 41.7 23.8
Signatur
18.04.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex